GrigoreVieru-un mare șiadevărat poet

Prof. înv.primar: BirteaBernadeta Ramona, Grad I
ȘcoalaGimnazială Nr.1 Slănic Moldova, Bacău

GrigoreVieruestepoetulînceputurilor, ființăpământeanășinepământeanădeopotrivă, umedă de roualacrimilorvărsate de-a lungulveacurilor de româniibasarabeni. SursapoezieiluiGrigoreVieruesteviațaîntoatăcomplexitateaei: copilăria, bucuriatinerească, nelinișteașisuferințaiubiriiabsolute.Poezialuiestedidactică, e o carte de lecturăeternă: o viață de om de la naștere la moarte, transpusăînformeparabolice, uneorimoaleși fin, alteoriaspru, retoricșipovățuitor.
"Limbaromânăesteîntâiagraniță a țăriimele care trebuiepăzită""Suntiarba. Mai simplu nu pot fi- declara cu modestieGrigoreVieru - un gând care stăîncrustatpepiatra de mormânt."
Dar dincolo de mormântrămânefiguraemblematică a unui poet care a gînditşi a scrisromâneştechiarşiatuncicând nu-i era permissa o facă. Un poet care a scris cu mare dordespreMamă, ȚarăşiLimbaRomână.
"Suntfericitcăscriuînlimbaromână. ..A scrieînromânăestecaşi cum Dumnezeute-arînchideînochiulsău, de undeveziîntregUniversul, chiardacaDumnezeuîlţineinchis, de teamăsă nu te scape jos...
"Euvăd din interiorullimbiiromâneîntreagalume, întregulUnivers...întreagamişcare a planetelor, chiardacaea, limbaromână nu are o circulaţieuniversală."Limbaromânăesteîntâiagraniță a ţăriimele care trebuiepăzită, apăratăşifortificată".
Poetulvorbea cu mult dragdesprecât de multşi-a doritsăajungăînRomânia-Ţarasa la care se uita din grădinacaseipărinteşti, el fiindnăscutpemalulPrutului (n. 14 februarie 1935, satulPererîta, județulHotin, România Mare - d. 18 ianuarie 2009, Chișinău) de unde se vedeauMiorcaniilui Ion Pillat cum îîplaceasăspună de atâteaori.
            Mărturiseacăşi-a ascunslacrimilecasă nu-l vadăgrănicerulatuncicând atrecut prima datăPrutul, povesteadespreprietenia cu NichitaStănescu, cu Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Tudor Gheorghe pe care-i considerafraţiilui, desprecolaborarea cu artiștii de peambelemaluri ale Prutului, desprecât de multîiiubeapeceimici, dăruindu-le poeziiiareiîlrăsplateau cu multădragosteşi cu serbări la care-l invitauşi-i recitauversurile.Demulteoripoetulspuneacăatuncicând se supărapeceimarifugea la ceimici, care nu-l dezamăgeau.
GrigoreVieru a fost, incontestabil, o voce singulară, de o expresivitatedeosebităînpeisajulpoezieiromâneşti. Versurile sale au ilustrat, într-un regim al excelenţeirostiriilirice, stări de spirit de o rarăautenticitate, conturateînenunţuripoeticearmonioaseşilimpezi, sugestiveşi sincere.Nimic strident înliricaluiGrigoreVieru, nimicevazivsaufals.Versurilelui se înscriuîntr-un program literarce are ca element esenţialapărareaşiilustrarealimbiiromâne, integritateaacesteiaîntr-o ţarăîn care s-a refuzat, decenii de-a rândul, dreptul de cetăţenie al acesteilimbi. Recursul la sentimentul patriotic autentic, starea de sincerăşiardentăimplicarecetăţeneascăîndestinulproprieipatrii, toateacestea au reprezentat imperative imediate ale creaţiilor sale, cărorapoetul li s-a dedicat cu dăruire, spirit al jertfeişicredinţă.Cărţile de poezie ale luiGrigoreVieru (NumeletăuUn verde ne vedeIzvorulşiclipaCel care suntHristos nu are niciovinăRugăciunepentru mamaTaina care măapără etc.) rămânreperefundamentale ale poezieiromâneşti de azi. O poezieprecum Înlimba ta ni se prezintăca o profesiune de credinţă a unuiscriitorcetăţean, ce a aşezatmereu, maipresus de propriafiinţă, idealurileneamului, celebrând, înversuriînfiorate de patos, limbaromână, limbaîn care a pătimit, a scrisşi a iubit: „Înaceeaşilimbă / Toatălumeaplânge, / Înaceeaşilimbă / Râde un pământ. / Cidoarînlimba ta / Durereapoţi s-o mângâi, / Iarbucuria / S-o preschimbiîncânt. // Înlimba ta / Ţi-e dor de mama, / Şivinul e maivin, / Şiprânzul e maiprânz. / Şidoarînlimba ta / Poţirâdesingur, / Şidoarînlimba ta / Tepoţiopri din plâns”.
Cred călatura de ceamaiautenticăprofunzime a poezieiluiGrigoreVieruesteaceea a responsabilităţiicivice a scriitorului, a omului de cultură, care se simte, cu fiecare gest pe care îl face, cu fiecarecuvântpe care îlrosteşte, adâncrăspunzător de soartaneamuluisău, de destinullimbiiîn care s-a născutşiîn care respiră. EugenSimionsubliniazăcă „despreGrigoreVieru am puteaspunecăesteultimul poet cu Basarabiaînglas. Un poet mesianic, un poet al tribuluisău, obsedat de treimituri: Limbaromână, Mama şiUnitateaneamului. Un poet elegiac, dar, înciudafragilităţiiînfăţişării sale şi a vocii sale – moişistinse, meniteparcăsăşoptească o rugăciune, nu săpronunţepropoziţiiasprecavechiiprofeţi – un poet dârz, un cuget tare, un spirit incoruptibil. Mulţi i-au înţelesstilulşimesajul, alţii i-au reproşatmereufaptulcă nu este un poet postmodern. Judecatărea.Vieru nu putea fi postmodern pentrucă, spunechiar el, s-a născutşi a crescutîntr-o istorieimposibilăşi, când a începutsăscrie, şi-a datseamacăpubliculsăuaşteaptăaltceva de la el. Cevaesenţial, spuslimpede, cevadespresuferinţeleşibucuriilenaţiei sale, atâteacâtesunt. Înacestecircumstanţe, poemul «nu poate fi o zbenguiala a cuvintelor»”.
GrigoreVieruîntrupează, înansamblulliteraturiiromâne, destinulunuiscriitor cu o înzestrarespirituală de excepţieşi, înacelaşitimp, o impecabilăconştiinţă a naţiunii sale. O conştiinţăce a datseamă, de fiecaredată, de realităţile convulsive ale uneiistoriiadeseavitregi, de trecutulnaţiunii sale, de amprentatragicăpe care a căpătat-o adesealimbaromână, amputată, interzisă, pusă sub semnulîntrebării de atâteaori. 
Bibliografie :
1.                  Grigorevieru - Wikipedia
2.                  GrigoreVieru, Acumșiînveac, edituraLitersa, ed.III.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu