Grigore Vieru, între Basarabia și Romania
Asofronie Doinița, învățător, grad didactic I Școala Gimnazială „Gh. Popovici” Lozna

„Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei caldă, sănătatea ei liber ziditoare de frumos. Limba este frumusețea activă a patriei.”—așa definea Grigore Vieru limba, având o idee genială, printr-o exprimare superbă, folosind un ton serios.
Grigore Vieru a trăit prin poezie, a transmis neamului  vrednicia ca un luptător neobosit. Chiar dacă a fost prigonit pentru dreptate, poetul a reușit să țină piept chiar și celor mai încercate timpuri.
Nu a avut o copilărie ușoară. A rămas orfan de tată, care a plecat la război și nu s-a mai întors. Mama sa l-a crescut cu multă dragoste, iar el prin multă muncă și devotament a reușit să obțină rezultate remarcabile. În poeziile sale mama este o temă esențială, acest lucru fiind reflectat în versurile : „ Ușoară, maică/ Ușoară/ C-ai putea să mergi călcând/Pe semințele ce zboară/ Între ceruri și pământ/ În priviri c-un fel de teamă,/ Fericita totuși ești/ Iarba știe cum te cheamă,/ Steaua știe ce gândești”( Făptura mamei).
Ceea ce l-a urcat la rangul de erou a poporului este implicarea acestuia în Mișcarea de Eliberare din Basarabia, alături de Ion și Doina Aldea Teodorovici, Ion Vatamanu sau Adrian Păunescu. Datorită lui s-a văzut visul împlinit, acela de a vorbi în limba română și de a scrie românește. Tot lui i se datoarează sensibilitatea națională stârnită în rândul multora care simțeau românește. Prin graiul său poetic a redeschis drumul spre patria mamă, căci el însuși spunea: „ Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața-ntreagă am visat să trec Prutul.”.
Prin atitudinea sa încununată de modestie și dând dovadă de o omenie pură, se adresa mulțimii, inspirând nu doar încrederea în faptele unui neam obosit, dar și certitudinea unui viitor luminos pentru toți. Purta mereu în suflet grijile unui popor dezlipit de patria mamă.
Grigore Vieru rămâne figura emblematică a unui poet care a gândit și a scris românește chiar și atunci cand nu i-a fost permis să o facă, a unui poet care a scris cu mare dor despre mamă, țară și limba română.
În emisiunea „Destine și pasiuni” difuzată la RRA în februarie 2005, pe când poetul împlinea 70 de ani – acesta declara: „ Sunt fericit că scriu în limba română. A scrie în limba română este ca și cum Dumnezeu te-ar închide în ochiul său, de unde vezi întreg Universul, chiar dacă Dumnezeu îl ține închis, de teamă să nu te scape jos...”
În 1988 în ziarul „ Literatură și artă” din Chișinău a apărut primul text cu grafie latină din Basarabia postbelică−autor Grigore Vieru.
În 1964 poetul Grigore Vieru publică în revista Nistru poemul „Legământ”, dedicat lui Mihai Eminescu. Poemul începe cu versurile: „Știu: Cândva, la miez de noapte/ Ori la răsărit de Soare/ Stinge-mi-s-or ochii mie/ Tot deasupra cărții Sale.”.  Acest poem tulburător, a însemnat de fapt consfințirea repunerii în circulație, în Basarabia, a geniului nostru tutelar și a luptei pentru limba română strămoșească.
Grigore Vieru face parte din generația poetică a anilor ꞌ60. Contemporan cu Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, Ioanid Romanescu, Cezar Baltag, poeți care au reușit să refacă, fiecare cu steaua personalității sale, punțile de legătura cu poezia românească interbelică, distruse în perioada comunistă.
Iată ce spun unii poeți despre  Grigore Vieru și creațiile sale:
„Grigore Vieru este un  poet care și-a asumat greul unui grai, trecându-l prin inima sa și, încărcat de rabdare, înțtelepciune și frumusețe, îl întoarce semenilor săi, care-i deschid de bună voie inima să-l primească, pentru a duce mai demn pe mai departe viața în spiritul dreptății șial  iubirii ce covârșește și poate birui totul, al credinței față de cele nepieritoare și al nădăjduirii ce nu poate da greș, un asemenea poet rămâne-va „suflet în sufletul neamului său”.”( Ioan Alexandru)
„Compunând versuri pentru copii, poetul mărturiseaă, scriindu-le, aude și melodia, pe care o comunică apoi unui compozitor. Toate versurile sale au, de fapt, o melodie unică, inconfundabilă și nu este de mirare ca în spațiul natal această creație este atât de populară și de îndrăgită
Trebuie sa adaugăm la aceasta o conștiință propriu-zisă de artist, în sensul tradiției romantice ilustrată de un Eminescu, dar și de un Lermontov și un Puskin.În peisajul cam sofisticat al liricii contemporane, uneori prea compusă și prea cerebrală, versul său țâșnește în lumină proaspăt, cu forța de gheizer.”(Marin Sorescu)
„Grigore Vieru se cuprinde în inima românilor ca Vârful de Dor în lumina Bucegilor, ca mireasma pelinului în câmpia Bărăganului, ca strugurii în viile Moldovei întregi și ca miraculoasa noapte a colindelor în fereastra copilariei. Tot timpul inspirat și blând, plin de furtunile ce domină povestea Nistrului, înscriindu-și durerea în Marea Neagră.”(Fănuș Neagu)
„Grigore Vieru este un mare și adevarat poet. El transfigurează natura gândirii în natura naturii. Ne împrimăvărează cu o toamnă de aur. Cartea lui de inimă pulseaza și îmi influențează versul plin de dor, de curata și pura limpezire.”(Nichita Stanescu)
„Grigore Vieru a fost comparat pe bună dreptate cu Eminescu, Cosșuc, Goga, Blaga, dar această comparație nu trebuie oprită la nivelul exprimării artistice.”(Viorel Dinescu)
Dacă există o veșnicie românească, această veșnicie ar trebui să se numească Vieru, fiindcă ea ne cuprinde pe toți.
Grigore Vieru  și-a luat în serios rolul de tribun și iluminător, astfel în anul 1970  prin truda sa scoate la lumină un Abecedar împreună cu scriitorul Spiridon Vangheli de care se bucură  copii basarabeni și nu numai. Tot prin truda sa apare cartea de căpătâi a copiilor din Basarabia− Albinuța− un modern manual de scriere și citire. Împreună cu alți intelectuali basarabeni își arată prezența înflăcărată în bătălia pentru impunerea limbii române ca limbă oficială.
Poeziile lui Grigore Vieru stau la baza excelenței și a originei bunei înțelegeri a unei creații autentice. Datorită liniei melodioase și deosebite a limbii române poetul a reușit să ilustreze cele mai înalte idealuri ale spiritualității nemului. Afecțiunea față de poporul român și plaiul natal nu a avut limite pentru el. Poeziile sale sunt ușor de memorat și se fixează în conștiința oricărui cititor. Inimile fiecăruia dintre noi tresar, atunci când citim sau auzim un vers al poetului deoarece în aceste versuri a fost pusă întreaga pasiune patriotică. Adorația față de neam, de plai, de mama, de frate și de bună credință, doar poetul a cunoscut-o.
În opera sa Grigore Vieru a expus unitatea nemului, frăția dintre popoare și evocarea unei istorii adevărate. Fiind numit un „poet al lucrurilor sacre” a fost și rămâne poetul neamului care a „desființat” granița dintre Basarabia și România.


Bibliografie
·         Grigore Vieru- Wikipedia
·         Grigore Vieru- Acum și în veac, editura Litera, 1997,ChișinăuNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu