„Grigore Vieru- exponent al postmodernismului”

 


 

Prof. Olguța Șchiopu

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, Botoșani

 

      Românilor de dincolo de Prut le-a fost dat să trăiască istoria altfel. Literatura, în special cea lirică, a fost modelată după tipicul idealului basarabean. Sensibilitatea, constituie trăsătura fundament. Ei suferă, dar în același timp își bandajează rănile sufletești, adunate de-a lungul veacurilor, prin expunerea naturii, a peisajului românesc care nutrește după unire. Într-un astfel de context s-a format poetul Grigore Vieru și în același timp pentru acest scop a ridicat tiparul poetic al moldovenilor: pentru a crea o coeziune între cele două maluri ale Prutului, dar mai mult decât atât pentru a da o nota de optimism sufletului istovit de ură și neliniște.

     Grigore Vieru, nu trebuie înțeles prin operă ci prin context. De aici i se trage toată seva de imagini și spectrul senzorial puternic, practic, la el totul vine din dragoste. Acesta și-a găsit în versuri spațiul ideal de desfășurare a personalității sale.


     Opera sa a cunoscut mai multe etape, mai multe stări. În fiecare s-a identificat exclusiv prin optica societății în care se afla.

     Tema mamei, concepută ca un principiu cosmic, ca un simbol al continuității, este o temă fundamentală a literaturii basarabene. Conceptul în sine a devenit o dimensiune, sacralizată în anumite momente și nuanțată în tonuri și subtonuri care au transcris noile deschideri ale epocii.  Grigore Vieru cu imaginea propriei copilării, marcate de lipsa părinților prinși în jocul puterii-denumit război, acordă chipului mamei o pleiadă de poeme care îi denotă astfel înclinația spre juvenil, matern și pofta lui pentru bucuriile simple. Acestea se reflectau în privirea lui „din inel, din flori de tei ”. Mama poetului, concretă, reală, veghetoare și însuflețitoare a spațiului copilăriei, care este unul matern, devine mamă a tuturor. Aceasta este percepută asemeni unui totem pe care autorul, natura, țara-în cele din urmă-îl păstrează pe frontispiciu:  „Ușoară maică, ușoară / C-ai putea să mergi călcând / Pe semințe ce zboară / Între ceruri și pământ[...]” („Făptura mamei”).

     Poetul o creionează pe mamă asemeni unui mozaic. Din această perspectivă ea are capacitatea magică de a repara și a întreține întregul, starea de echilibru a omului și universului: „Această lună plină / De nu va răsări, / În locu-i răsări-va / Lin chipul maică-mi” . Plenar, abordarea în această direcție a lui Grigore Vieru îl califică drept un păstrător al amintirii mamei într-o variantă circulară, nemuritoare.

    Etapa jocului este redată excepțional în versurile lui Vieru, dată fiind perioada în care acesta îi pune bazele. Vizualizarea trecutului ridică întrebări și incertitudini asupra puterii poetului de a transcende de la mâhnire, ură, frustrare la o privire pură, neîntinată de copil care trăiește totul pentru prezent. Copilul creat de către poet preface curcubeul într-o coardă, astfel se revine la capacitatea perceptivă și intuitivă a frumosului. Folosește un câmp lexical simplu, clar și la îndemană: „Am găsit în prag un ou, / Oușorul este nou / Nou ca roua de sub stele / Cald ca gura mamei mele. ”(„Oul”). Reactualizează, astfel, și dă un farmec original motivului specific românesc al copilăriei recuperat din viteza secolului.

        Un capitol aparte în creația sa îl constituie poezia de inspirație națională și socială. Aici s-a conglomerat întregul amar, atât al poetului cât și al neamului moldovenesc. Cenzura în care acesta și-a petrecut jumătate din carieră l-a condus spre o dorință și mai fierbinte de a scrie despre obidirile, suferințele crunte pe care le-au dus cu un autentic patriotism și cu jertfelnică dăruire romanii dintre Prut și Nistru. El a fost vocea lor, el i-a alinat prin versul lui, acel dor de a auzi vorba românească și de a trăi la unison cu frații din țara mamă: „Pentru ea la Putna clopot bate, /Pentru ea mi-i teamă de păcate,  /Pentru ea e bolta mai albastră, /Pentru limba, pentru limba noastră” („Pentru ea ”). Acesta invocă de asemenea giuvaierele istoriei noastre comune: Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul.

       Grigore Vieru, construiește prin întreaga sa operă o punte de legătură între România și Moldova, dar mesajul lui merge mult mai departe. Acesta vine să încurajeze simplitatea, naturalețea, spiritul liber al copiilor. Mesajul invită la un moment de meditație asupra iureșului incontrolabil și fără temei în care ne aflăm și tot prin ceea ce a lăsat scris, Grigore Vieru ne lasă un moment să reflectăm la spiritul și conștiința noastră națională. Cu o urmă de candoare și bunătate ne inspiră pe fiecare dintre noi să privim în sufletul nostru cu alți ochi, de data asta plini de compasiune și sinceritate asemeni imaginii pioase a acestui poet magistral care a dărâmat zidul sovietic dintre români si moldoveni și ne-a dat o nouă identitate prin creația sa care imprimă caracterul nostru național ținându-ne sub același standard.

 

Bibliografie:

·          „Acum şi în veac”- Grigore Vieru, Editura Litera.

·       „O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia”- Mihai Cimpoi, Editura Arc (pag. 188-192).

·       https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Vieru

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu