Oglinda copilăriei în opera lui Grigore Vieru

 

 

Autor: Oxana Luțev, Magistru în filologie, doctorandă în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. Domenii de preocupare: istorie și teorie literară, studii culturale, sociologie, filozofie

Asociația de copii Kinderwelt.Lumea copiilor , Germania, Sassenberg

 

       Dacă ar fi să definim Copilăria  din viziunea lui Grigore Vieru, a celui ce a intrat în literatură pe poarta poeziei pentru copii, putem menționa următoarele: opera lui Grigore Vieru reprezintă un univers al jocului, al ludicului (specific vârstei copilăriei), al omului ce evadează din cotidian și  al copilului din imaginar:

 ,,Iese tata la balcon

Și mă strigă :Măi Ion?!

Cred că am făcut ceva

 Dacă m-a strigat așa?

Dacă nu făceam nimică,

Mă striga: Măi Ionică?! (Iese tata la balcon).


     În literatura română, motivul jocului, al copilăriei - se regăsește în opera mai multor scriitori, fiecare reprezentîndu-l în felul său. ,, Astfel, întâlnim o copilărie fericită, lipsită de griji, o copilărie a jocului, plină de amintiri frumoase în cazul operelor lui Ion Creangă, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi. Avem de a face cu o altă viziune asupra copilăriei în cazul scriitorilor precum George Coșbuc, George Topârceanu, pentru care copilăria presupune responsabilități, greutăți, probleme care își pun amprenta asupra vârstei fragede”.

   Textul liric al lui Grigore Vieru are tangențe cu textul autobiografic al lui Creangă, ambii vădind organizarea spațiului fizic și psihic al satului ca limbaj; conform acestei structuri, lumea, experiența ,,eroului îi vorbesc cititorului, îl învață, iar lumea nouă formată de scriitor, a satului vecin cu cerul- sunt cât se poate de logice de a reprezenta la fel ca și alți tineri autori veniți de la țară și pentru care singurul paradis cunoscut și de a fi cântat era copilăria cu toate visele și pădurile ei:

,,Satu nostru-i mare tare,

Satu nostru capăt n-are.

Până la bunicu Petru

Este cam vreun kilometru

Până la bunicu Andrei

Kilometri sunt vreo trei.

Nu-i cunosc pe cei din vale,

 Da-i salut pe toți în cale - (Satul meu).

   Ludvig Wittgenstein, filosoful austriac care a introdus noțiunea de joc de limbaj, afirma că „ jocurile de limbaj sunt formele lingvistice prin care copiii folosesc pentru prima oară cuvintele. Jucându-se cu semenii lor, ei stabilesc prin consens – sensuri!” . Se poate spune că jocul se situează în miezul limbajului poetului basarabean:

,,Duminica dimineața

Copiii noștri amândoi

Se urcă în pat

Între noi...

 Ne scot de pe degete

Palidele inele,

Le duc la ochi

 Și se uită la mama și tata

Prin ele.

O, golul inelelor

 Se umple atunci

 De văzul copiilor luminos.

Și-n toată lumea-

Nu există joc mai frumos (Joc de familie).

  Vladimir Beșleagă menționează că ,, originalitatea poeziei lui Grigore Vieru provine din absoluta sinceritate a discursului poetic, din simplitatea expresiei, din rara ei muzicalitate, care toate- izvorăsc din melosul popular, din mitologia milenară, din tradițiile naționale cele mai frumoase, pe scurt, din bunul gust, bunul simț și buna cuviință a neamului românesc...

,,Da, graiul mi-i sfânt-

În viața mea

Nu este un simplu turist ,

E chiar Patria.

Într-un cuvânt,

Sunt na-ți-o-na-list (Sunt naționalist).

    Poezia lui Grigore Vieru deși pare o poezie simplă, prin ea respiră tot neamul românesc, prin ea se oglindește întreaga istorie a neamului, cu toate bucuriile și tristețile ei. El este leagănul spiritualității românești, maestru al cuvântului,iubitor de plai limbă și neam

,, Pe ramul verde tace

 O pasăre măiastră,

 Cu drag și cu mirare

Ascultă limba noastră

De-ar spune și cuvinte

 Când cântă la fereastră,

 Ea le-ar lua, știu bine,

Din limba sfântă-a noastră (Frumoasă-i limba noastră).

      El se numără printre acei poeți ,,ce au scris o limbă ca un fagure de miere, dar și printre cei ce au știut să demonstreze sensul adevărat al cuvântului – simbol : Mama.

   Diversele credințe și religii ale lumii din trecut și până în prezent au considerat-o pe mamă în primul rând, femeie, apoi, diverse principii, elemente ale naturii dar și divinitatea.

    Grigore Vieru apelează la tehnici şi strategii stilistice precum intertextualitatea, metatextualitatea, ironia, parodia, pastişa etc. Eul liric reprezintă o mimare a epigonismului din partea  generaţiei din care face parte poetul , ca mod de autodefinire, tot printr-o atitudine eminesciană, a propriului demers poetic, precum şi a sensului poeziei, după aproape un secol de evoluţie a literaturii române.

   În poezia lui Grigore Vieru, mama este simbolul principal, poetul o poziționează ca prima femeie dintre sfinți și ca mamă a tuturor; tot aici desprindem și relația mamă –fiu ce se trage din creștinism, Feciaoara Maria și fiul său... Mamă divină, cu sufletul perfect unificat, care este ,, prin excelență, o energie luminoasă, castă, purtătoare de curaj, de ideal și de bunătate,, Dintre toate religiile, afirmă poetul, cea mai frumoasă este mama. Mama la Grigore Vieru este ,,zâna protectoare,un descântec la îndemâna oricui, un arhetip al întregii creații cosmice :

,,Măicuța mea: grădină

Cu flori, cu nuci și mere...

 Măicuțo, tu: vecie

Nemuritoare carte,

 De dor și omenie

Și cântec fără moarte...(Mi-e dor de tine, mamă). O poezie de referință în creația lui Grigore Vieru este Făptura mamei, în care imaginea mamei este de o forță expresivă aparte: ,, În priviri c-un fel de teamă/ Fericită totuși ești. Poetul ne îndeamnă să prețuim și să iubim mama, cea mai scumpă ființă din viața fiecărui copil:

 ,,Tu, iarbă, tot ai mamă?

 De ai- de bună seamă:

 Atunci când înverzești De ea îți amintești?(Tu iarbă tot ai mamă?)

   Poetul mimează percepția  inocentă a Candidatului lui Voltaire, sau a copilului lui Andersen, a omului mic care nu știe nimic, care nu spune nimic decât ceea ce vede. Versul copilăresc al lui Grigore Vieru reprezintă copilăria noastră, cu flori, iarbă, stele, joc; cu cântec de leagăn și îmbrățișări ale mamei. Această comoară de cuvânt, trebuie să o aducem în dar generațiilor următoare, care odată cu dezvioltarea tehnologiei vor uita sau poate nici n-or apuca sa vadă adevăratul alergat prin rouă, adevărata fericire a jocului în ploaie, adevărata dragoste și prietenie. Poezia lui Grigore Vieru va ramâne un adevărat testament urmașilor noștri. Grigore Vieru este și va fi un maestru al cuvântului.

 

 

 

     Bibliografie:

1.    Belcianeanu Raluca, Alina Dinu, Dicționar de motive și simboluri literare, Craiova, 2011

 

2.    Beșleagă, Vladimir, Fenomenul Grigore Vieru, Limba română,Revistă de știință și cultură, Chișinău ,2015

3.    Vieru, Grigore, Acum și în veac, Chișinău,1998

 

   

 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu