Grigore Vieru – simbol al unității românești

 

Balan Narcisa, prof. înv.primar,  grad didactic I

Școala Profesională  ,,Sf. Ap. Andrei’’ Smîrdan, com. Suharău, jud. Botoșani

 

,,Scriu nu pentru că sunt poet, ci pentru că am văzut în copilărie cum curgea Prutul”

                                                                                                               Grigore Vieru

            Poet cu un un rol considerabil în deșteptarea conștiinței naționale a românilor din spațiul dintre Prut și Nistru, Grigore Vieru , prin poeziile sale , Răsai, Limba noastră cea română, Trei culori, Eminescu, Reaprindeți candela cântă destinul crud, nedreptățit al Basarabiei și accentuează totodată crezul poetului că sângele apă nu se face.

Poet fără vârstă, veșnic mistuit de  plaiul natal și de durerea neamului, străin în propria-i țară, „, Grigore Vieru se impune printr-o viziune specifică  și un stil particular ce reies nu atât din cultura versului ci, mai ales, din cultura sentimentului - «chiar la nivelul primului contact cu poezia simţim suflul arzător al vieţii».


Acest adevăr psihologic fundamental, conform căruia copilăria, ca stare sufletească, este o permanenţă a vieţii noastre este inegalabil evocat  de către marele poet al contemporaneității . Referindu-se la aspecte ale copilăriei reflectate în literatura romănă și universal, această realitate este susșinută şi de George Călinescu.,, Copilăria nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate meandrele vieţii noastre.”                                

Poet român,  membru corespondent al Academiei Române, Grigore Vieru
s-a născut și a activat în Republica Moldova devenind  prin creația sa și un simbol al valorilor şi unității românești.

Tematica poeziilor , simplă la prima vedere - mama, natura, satul, poeziile cu caracter social, abordează în mod extrem de profund  valorile și tradițiile românești. Deşi scrie despre lucruri, la prima vedere, arhicunoscute, el le prezintă dintr-o perspectivă nouă, opunându-se polemic transcrierii liniare, caracteristice perioadei în care se afirmă

Chiar și poezia sa pentru cei mici îşi are ca punct de geneză acea sfâşietoare singurătate pe care a fost nevoit s-o îndure poetul în copilărie. De fapt, deşi se spune că cea mai frumoasă vârstă este copilăria (chiar şi în pofida tuturor intemperiilor care ar putea caracteriza-o), această perioadă din viaţa lui Grigore Vieru, ca şi a milioanelor de semeni de-ai săi, nu a fost una tocmai fericită: a avut imprimată pe ea – ca urma unui fier înroşit pe pielea fragedă a unui copil – foametea şi războiul, fenomene care, vom vedea, ies din timpul real şi-l însoţesc pe cel care le-a gustat amărăciunea întreaga sa viaţă. În acest sens, Grigore Vieru spunea: ,,Copilăria mea a fost pârjolită, săraca de ea, de focul războiul şi a fost umilită de urmările sale. Jocul meu principal era culesul spicelor pe mirişte în urma recoltării, unde găseam mai mult gloanţe ruginite, pentru că nici şobolanii nu stăteau degeaba. O muncă, în fond, zădarnică şi un joc destul de trist. Mă legănam pe picioare bolnăvicios, topit de slabă nutriţie. Miriştea sub tălpile mele goale era un fel de acupunctură moldovenească, nu mai puţin veche ca cea chineză, dar întrecând-o ca efect curativ.   Toate acestea  îl determină pe artist să se apropie de copii prin intermediul poeziei, să le arate frumuseţea lumii, a plaiului natal, dulceaţa păcii care trebuie gustată cu plenitudinea sentimentului că e cel mai mare dar pe care oamenii pot să şi-l fac lor înşişi

Grigore Vieru altoieşte în conştiinţa micilor cititori valori general-umane, respectul faţă de părinţi, dragostea pentru patrie şi pentru limba maternal, poeziile sale pentru copii având un  vădit caracter educativ. Majoritatea lor dezvăluie capacităţile de pedagog înnăscut ale artistului. Prin catrenele sale pe care copiii le pot memoriza cu uşurinţă datorită ludicului şi muzicalităţii din ele, Important e că reuşeşte să facă acest lucru fără a fi plictisitor deloc, ba chiar mai jucăuş şi mai vesel decât, poate, toţi educatorii şi învăţătorii cu toată metodica şi metodologia pe care aceştia au învăţat-o pe băncile şcolilor.

Vieru a trăit având în suflet credința şi speranța reîntregirii: „Cred în restabilirea hotarelor strămoșești şi doresc această legitimă restabilire. Pentru că, dincolo de patriotismul meu local, basarabean, știu că Miorița s-a născut în Vrancea, că mănăstirea noastră cea mare şi adâncă este Putna (…), că stâncile din Pererîta mea natală, pe care le port în sufletul copilăriei mele, nu au tăria Carpaților; că nu putem fi o cultură, o știință şi o istorie națională fără Eminescu şi Creangă (…). Cred, cu toată inima, că Reunirea cu Țara mamă este inevitabilă”.

 

 

Bibliografie:

1.Grigore Vieru - ,,Acum şi în veac”, Ed. LitAera, Chişinău, 2001

2.Scriitori români notorii - ,,Viaţa, activitatea, opera”, Ed. Epigraf, Chişinău, 2007

3.www.grigorevieru.md

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu