Mic tratat despre ce înseamnă acasă ( motivul casei părintești în lirica lui Grigore Vieru)

 

 

Prof. Budeanu-Mihalachi Mihaela, Limba și literatura română, gradul didactic I,

Liceul Dimitrie Negreanu, Botoșani

                                          Motto:

                                          Nu cunosc un dar mai frumos din partea unui musafir străin decât acela                 

                                 de a - mi elogia țara în limba casei mele . (Poeme din bătrâni – Grigore Vieru)

 

                            Universul creației unui scriitor se construiește din dimensiuni spirituale, tematice, filozofice.  La Grigore Vieru, lumea operei se materializează din entități: PATRIA, MAMA, CASA PĂRINTEASCĂ. De cele mai multe ori ele se confundă  într-un chip cu totul sublim. Și această sublimare nu permite excluderea vreuneia. A se confunda este echivalent la Grigore Vieru cu a se Înnobila. Patria are în ea căldura căminului  matern.

                Să treci  desculț dimineața

                 Prin iarba verde de acasă

                 Cu lanțul de rouă la glezne

                     Iată ce este Patria!               ( Poem)

 Mama este patria sacră a poetului, dar și casa dorului său, iar casa părintească e patria satului natal și mama celor înstrăinați înainte de vreme.


                            Casa părintească este asemeni unui templu din care poetul pare să nu plece niciodată. El nu este tentat de nicio formă de evadare pentru că acasă e cuibul de unde învață să cunoască lumea, dar e și curajul în zbor. Poetul este asemeni puiului care odată ce învată să zboare are un singur țel: să se întoarcă în cuib. Casa dorului său  însoțește cu sfială majoritatea  creațiilor unde apare motivul mamei:

                         Mă doare căsuța,

                         Grădina ta verde,

                         Toate câte -au rămas fără tine

                            Mă dor.

                         Pridvorul nașterii are la fel ca soarele, luna sau Pământul caracter unic. El, poetul, face parte din acest univers sacru, recreat prin sintagme care seamănă cu simbolurile folclorice. Acestea îi asigură o comuniune și o comunicare profundă:Casa-Mama-Patria, care dă forță creatorului de a înfrunta până și moartea din pragul casei părintești.  De aceea, casa părintească  binecuvântează și imunizează spiritual pe fiul său, lutul- huma având, nu în zadar, efecte terapeutice:  

                        Aici omul prin ploaie

                        Trece descoperit

                        Ca într-un ritual. ( Casa părintească)

                     Totul ce  trece prin zbuciumul văzduhului este sacru în jurul casei: ploaia, soarele, lumina, toamna. Poetul știe acest lucru și zămislește cu ajutorul limbii române o psaltire a sufletului de neam, unde își odihnește cugetul:

                      Un dulce zvon de clopot

                      Curgea pe-ntregul sat,

                       Putea fi-ntins ca mierea

                       Pe pâine și mâncat.(Duminica)

                    Crescut din istoria satului tradițional, Grigore Vieru pune între pereții casei părintești basmele sufletului său. Cu simplitate, casa este iarba și neamul, ghioceii și stelele, pâinea și luna. Ea există dincolo de moarte, e asemeni unei religii care îi curge poetului prin spirit. Poetul crede că doar  între pereții casei poți rămâne copil, ceea ce-i dă sentimentul că poate salva patria și demnitatea națională:

                         O, neamule, tu:

                          adunat grămăjoară,

                           ai putea să încapi

                           într-o singură icoană!(Acasă)

                      Deși folosește  de nenumărate ori cuvinte firești pentru a zugrăvi semantica universului rural natal, poetul le potențează aproape natural cu expresivitatea unei simțiri sublime:

                          La alba-ne căsuță

                          Curată ca un ou

                           Eu așteptam să vină

                           Duminica din nou.

   Ce simbol mai  puternic al vieții poate fi asociat motivului casei, decât oul- expresie a creației, a înnoirii periodice, a perfecțiunii: curat ca oul înseamnă perfect ca ou, pur ca oul, fecund ca oul.

                          Așadar, casa din creația lui Grigore Vieru e o casă în care puritate, simplitatea și lumina interioară îi înnobilează neamul. În casa lui Vieru, limba română capătă accente de epopee a neamului, cuvintele rescriind istoria celor care au fost uitați peste Prutul vinovăției.

Bibliografie:

1.     Grigore Vieru, Rădăcina de foc, editura Univers, București,1988

2.     Studii monografice - Grigore Vieru- poetul-simbol, Chișinău, 2020

3.     Florentina, Narcisa Boldeanu, Grigore Vieru-poetul bacovian, Revista Stiințe umaniste, Chișinău, 2020

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu