Puntea dintre români- Grigore Vieru

 


Budacă Liliana, prof. Înv. Primar, grad I, Școala Profesională „Gheorghe Burac”, Vlăsinești, Botoșani

 

               Chiar dacă an de an particip la acest simpozion  în fiecare an, studiind viața și opera marelui  scriitor, descopăr și învăț alte informații despre acesta. Dacă un om poate trăi doar cu apă și pâine, poetul spune că „poți trăi ca din pâine”, bineînțeles referindu-se la frumoasele metafore folosite în opera sa și valoarea inestimabilă a versurilor și trărilor exprimate. Bucuria cu care scrie versuri, dorul față de patria -mamă, refugiul în scriere, toate duc la desăvârșirea spirituală a lui și a neamului  românesc .


            „Prietenia popoarelor”, revistă care apare la Moscova, Poetul Grigore Vieru este descris ca poetul cu dor de mamă, evident făcând legătura dintre poeziile scrise de acesta și faptul că foarte multe exprimă dragostea de mamă, un imn închinat ființei unice care dă viață. Poetul este descris de un critic literar drept „un portret de familie”, poeziile sale reprezentând legătura și continuitatea dintre strămoși, urmași și Patrie. ( St. Rassiadin).

            În frumosul aforism „Cântecul este o răzbunare a frumusețiipe urâțenie” spus de Grigore Vieru arată frumusețea poetului, lupta necontenită cu urâțenia prin texte menite pentru cântece, fără cuvinte în plus, explicații inutile sau suplimentare. El este obsedat de aceleași teme, motive, pasiuni: mama, patria, libertatea, adevărul, limba română, viața, moartea. Prin simplitatea lui își numește aforismele „niște  gânduri”, aici regasindu-se o mare parte din cugetările, mărturisirile, constatările proprii.

            Meditațiile despre viață și moarte sunt meditații despre o permanență a spiritului uman, el fiind în căutarea absolutului prin puterea gândirii omenești. Grigore Vieru găsește în gândire forța de a birui și de a trece de circumstanțe.

           „Doamne, eu știu că nu-i creștinește, dar nu pot iubi pe toți oamenii- sunt prea mulți” adeverește autocritica poetului care buzează atât în scriere de dedicații unor persoane mai puțin marcante , cât și de incuderea prea generoasă a acestora în antologii de prestigiu. Deși temele abordate de poet sunt destul de diversificate, cele mai frumoase poezii sunt cele didicate mamei, care sunt de fapt texte lirice unde există o abundență de lacrimi și de duioșie. Cultivarea poeziei lirice nu trebuie să se răsfrângă negativ asupra preocupărilor de ordin estetic, care urmează să se afle în permamnență în centrul atenției autorilor ajunși la o mare siguranță a mijloacelor artistice. Grigore Vieru a împărtășit demult acest caz militant. Poeziile sale reprezintă cu adevărat creții literare caracterizate orin imagini și simboluri autentice, prin comparații, metafore și mituri revelatoare, prin situații, poante lirice și aforismeprofunde inedite, pline de vrajă.

            Fiind poet în Basarabia el a ținut să precizeze că „nu însemnă că trebuie să te împaci cu pocirea limbii române, ci trebuie să te miri veșnic de această lucrătoare minune care, în ochiul tău, înlocuiește toate minunile terestre și cerești; înseamnă să îndemni lumea, prin scrisul tău să creadă în izbânda credinței și dreptății noastre.” Este singurul poet moldovean care știe să „trăiască”cu întregul artistic și cultural al întregii Țări, știe să „vadă” pe toți adevărații oameni de creație și de cultură, știe să se bucure la timp de succesele lor în domeniu, îi apreciază entuziasmat pe cât se pricepe, scrie generos despre ei, iar când cineva dintre prietenicade la strâmtorare, primul le vine în ajutor, îi apără cu dârzenie de la tribună și în scris îi îmbărbătează.

            Mărinimia excesivă a poetului îl face să scrie dedicații de înaltă prețuire unor prieteni care nu întotdeauna știu să-i plătească cu aceeași monedă, ci se dovedesc a fi „zgârciți” când e vorba de sentimente de reciprocitate.

           Grigore Vieru este singurul poet contemporan despre care s-a scris șase monografii. Numindu-se naționalist, Vieru afirmă cu toată certitudinea că „mi-s dragi toate popoarele”. Dar se ridică cu hotare împotriva degradării limbii române, limba poporului său din cauza năvălirii în republică a „plevei migratoare”care se consideră „un dar minunat” împotriva școlilor mixte, care erau sere pentru rusificarea generației tinere a populației băștinașe.

           Grigore Vieru nu clamează, nu se agită, nu face paradă de sentimente. Atunci când vorbește despre copilăria și mierea literaturii române, nu ne gândim la un băiat născut într-un sat pe celălalt mal al Putului, nu la un student cu har poetic ci la o generație mutilată în ființa ei națională, la un popor care își pierduse speranța. Este poetul care și-a asumat graiul greu trecându-l prin inima sa, și încărcat de răbdare, înțelepciune și frumusețe îl întoarce semenilor săi care-i deschid de bună voie inima să-l primească.

        

 

 

BIBLIOGRAFIE:

1.     Grigore Vieru, „Rădăcina de foc”, București, Ed. Univers, 1976;

2.     Fănuș Băileșteanu, „Grigore Vieru. Omul și Poetul”, București, Ed. Iriana, 1995;

3.     Mihai Dolgan, „Creația lui Grigore Vieru în școală”, Chișinău, Ed. Lumina, 1984;

4.     Grigore Vieru, „Neamul și literatura pe cântarul lefterilot”, Ed. Literatura și arta, 2003;

5.     Stelian Gruia, „Poet pe Golgota Basarabiei”, București, Ed. Eminescu, 1995

 

 

    

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu