Ipostaze ale feminității în lirica vieriană

 

Autor: Hriscu Olimpia – Elena

Disciplina: Limba română-limba franceză

Școala gimnazială nr.17, Botoșani

 

 

 


 

De-a lungul timpului critica literară a evidențiat în creația vieriană o serie de teme fundamentale:  copilăria, mama, patria, graiul, artistul, creația,patria, războiul . Dintre acestea cea care  a avut ecoul cel mai profund a fost tema mamei.

Văzută prin ochii puri, inocenți ai coplilului, mama capătă puteri ontologice, întruchipând perfecțiunea și iubirea universală. De la naștere și până la moarte, poetul i-a purtat acesteia o profundă recunoștință.  Iată cele patru ipostaze în care este surprinsă imaginea mamei: de mamă reală, care i-a dat naştere şi l-a crescut(Cântec cu acul),  de chip spiritual (Făptura mamei), de simbol (Această lună lină, Izvorul mamei, Cine-i pasărea), de mit (Cămăşile, Mică baladă).  Tema este vastă și susținută de motive dominante: cămăşile, lacrimile, iarba, steaua, izvorul, pasărea, tăcerea, nesomnul, mâinile, părul, buzele mamei etc.  Uneori, în viziunea poetului, patria se identifică cu mama (Mamă tu eşti), cu Moldova.


Psalmul Făptura mamei este susțitut de o serie de motive reprezentative: glasul, buzele, brațele,  ochii, chipul, sufletul. Mama este marele tot, asociată cu graiul, neamul, izvorul, iarba, steaua, cerul,  credința, rugăciunea, iubirea, viața. Așadar, mama apare ca un mesager între cele două lumi, între forța supremă și lumea terestră.  Mihail Dolgan opinează că Făptura mamei este un imn închinat mamei, un elogiu adus femeii dătătoare de viață, cea care stă la începutul tuturor începuturilor. La Grigore Vieru, mama reprezintă mitul existenței, care depășește condiția de timp și spațiu. Imaginea mamei este reprezentată prin figura de stil sinecdocă, adică întregul reprezentat prin parte( buzele, ochii, mâinile, părul, ochii, făptura,  chipul mamei). Constantin Noica scria că termenul de făptură are trei sensuri: rezultatul acțiunii, creatură divină, ceva cald și apropiat vine să învăluie în rostirea noastră ceva , orice realitate căreia îi spunem făptura.

Ipostazele feminității sunt în strânsă legătură cu percepția poetului asupra iubirii. Iubirea poate fi un joc adolescentin, dor, forţă asemenea stihiilor, vitalitate (fiinţare), leac divin, iar femeia este taină a tainei naturii, stăpână a Marelui stăpân, lumină din lumina stinsă, făptură nelumească. Dragostea la începuturi / Se compune din săruturi (Cântec în doi), Iubire – ram de rouă sfântă / Cânt unic...”, „Înconjurată de lumină, / Tu însăţi din lumină vii” (Leac divin), „Ah, iubire, tu, sfânto:/ Cer hăituit” (Iubind), „Pe tine, vai, te-am cuprins, / Fulger cumplit” etc.

Ipostazele femeii sunt surprinse în versurile: „Făptură nelumească, / Rouă cerească (Femeie), Oh, una ea de nu mi-i / Nici soarele nu-i unul”, „Mai mândră ca o lună” (De dragoste), „Iar părul tău înrourat / Ca busuiocul / Sfinţeşte aerul de sus” (Această ramură), „Drago! O, tee, / Dulce mireasă” (Acolo pe unde), „Frumoasa mea, doar tu, doar tu – / Lumină stinsă din lumină” (Crezând că mângâi), „Femeie, cu gura mai mare ca un Luceafăr” (Imn), „Trandafir de purpur / La mijloc de noapte” (Inima ta) etc.

Analizând lirica lui Grigore Vieru, din perspectiva limbajului, descoperim semnificaţiile simbolice ale părului, mâinilor, ochilor, glasului, nopţilor mamei, brâului albastru, busuiocului, năframei, izvorului etc. (tema mamei), ale spicului cosit, drumului verde, inelului, privighetorii, trandafirului, lacrimii, luminii, nemernicului foc  (tema iubirii)

Metafora revelatoare (ex.: „Doar umbra – / Frunză tămăduitoare / pe rana pământului”, „Ning străin şi rece sânii tăi, femeie”), epitetul („glas tainic”), oximoronul („floarea focului”), comparaţia („M-am amestecat cu dorul ca sângele cu izvorul”) sunt figurile de stil prin intermediul cărora poetul sugerează / exprimă stările lirice, atitudinile sale. În acest context se înscrie şi multitudinea de imagini auditive, vizuale, cromatice.

Una dintre particularităţile poeziei lui Grigore Vieru este dialogismul. Eul liric întreţine un dialog cu mama, cu iubita, cu elementele naturii, cu copilul, cu viaţa, cu moartea, cu diverse lucruri şi fiinţe, cu sine; vocativele, invocaţiile, interogaţiile retorice, exclamaţiile devenind mijloace artistice de exprimare.

Paralelismul compoziţional, antiteza compoziţională, repetiţia-laitmotiv / refrenul sunt procedeele de compoziţie cel mai des atestate în creaţia scriitorului. Paralelismul compoziţional  în poezia Mamă, tu eşti  se remarcă prin elemente de structură  dispuse  paralel (motive, stări, atitudini, elemente ale naturii, caracteristici umane), având rolul  de a accentua identitatea dintre mamă şi patrie. Analizând poezia Părul mamei, remarcăm antiteza dintre lumină ( „Parcă tot ploua cu soare”) şi întuneric („Bătea negru ca furtuna”), implicit, dintre pace şi război. Insistând asupra refrenului, ca procedeu de compoziţie, reţinem că acesta subliniază o idee poetică și are rolul de nucleu care generează muzica şi forma respectivă a textului în cauză (Tu, Lacrima). Mai mult chiar, repetiţia sub orice formă ar fi utilizată de Vieru, „operează efectiv o legătură tematică între părţi, apărând ca o muzică împietrită, de care s-a vorbit în domeniul arhitecturii gotice” [1, p. 169]

Tema mai sus menționată este atestată în câteva specii literare: doine (Doină), balade (Cămăşile), imprecaţii (Blestem de dragoste), cântece de leagăn (Cântec de leagăn pentru mama) , descântece (Descântec de dragoste)

Criticul literar Mihai Cimpoi sublinia că: „modulaţiile de rugă, tonalitatea ce asociază simbolic acordurile solemne de imn şi acele uşor-sentimentale de madrigal (Joc de ape, Cântec în doi, Ochii tăi) traduc, de fapt, o singură melodie pură, cea a dragostei” [1, p. 69].

Lirica viereană este o consonanță între lumea mamei și a naturii,  mama este o metaforă a vieții.  apărând ca o ființă supremă.

 

 

Bibliografie

1. Mihai Cimpoi, Întoarcerea la izvoare, Literatura artistică, Chişinău, 1985.

2.Mihail Dolgan, Dimensiuni ale omenescului și esteticului în poezia lui Grigore Vieru, curs universitar special, 1995

3. Grigore Vieru, Scrieri alese, Literatura artistică, Chişinău, 1984.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu