Grigore Vieru, poet al neamului românesc

 

 


 

 

Irimia Andra-Maria, prof.

înv. primar, Grad didactic I, Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani

 

              A plecat grăbit, Vieru...

               A plecat grăbit Vieru
               Să-mpletească stele-n cer:
               Din ele face Cuvântul
               Şi-l trimite-apoi cu gândul
               Să ajungă cât pământul
               Să ne fie Giuvaier...

                                    (Dumitru Râpanu)

 

Grigore Vieru avea un chip blând, o minte strălucită, a fost un om bun și iubitor de oameni, iubitor de țară. Așa era Grigore Vieru, poetul român născut dincolo de Prut. Așa l-au perceput nu doar apropiații, ci și aceia care și-au intersectat drumul cu al său. ,,Există trei prilejuri de a te cunoaște pe tine însuți: munca, iubirea și cumpăna”.

Creația viereană izvorăște limpede, cu demnitate și convingere în necesitatea dreptății sale. Poezia sa a schimbat, practic a mișcat, din loc valoarea poeziei țării noastre. Până la Grigore Vieru s-a scrissub influența celor de la conducere, cenzura fiind impusă pe acele vremuri. ,,Scriu nu pentru că sunt poet, ci pentru că am văzut în copilărie cum curgea Prutul” zicea Grigore Vieru. Marile teme care sunt prezente în creația sa: Mama, iubirea și graiul, copilăria vor fi mereu actuale, fiindcă acestea izvorăsc din divinitate și nu pot fi mișcate de nimeni și de nimic.

Contemporan cu noi, poetul epocii noastre, Grigore Vieru este poetul symbol al neamului nostru. A iubit poporul până la lacrimi și și-a consacrat întreaga sa viață copiilor, îndrăgostiților, maturilor, lăsându-ne o opera monumentală, de o muzicalitate și frumusețe rară. Poet al mamei, dorului și al dragostei, al baștinei, al izvorului, al naturii, poet al lucrurilor sacre, carese duc în umbră.

Grigore Vieru a fost acel muritor care a dus pe umerii săi firavi crucea neamului nostru românesc spre a uni prin Cuvânt, Bunătate și Iubire de aproape de pe cei ce avem ,,…o țară, un grai!”

Poetul, Grigore Vieru poate fi numit poet al copilului, deoarece copilăria care este reflectată în opera sa este una nevinovată. Ea reprezintă o lulme cu lucruri complexe, dar totodată simple. Poetul vede copilăria ca perioada de viață a omului când acesta este cel mai fericit, cel mai bucuros. Omul este copil, iar acest lucru înseamnă că se bucură de orice rază de soare, de orice picătură de ploaie.

După ce s-a făcut mare acest om vieren, acesta începe să iubească. Iubirea în creația lui Vieru este una care ,,mișcă sori și stele”. Acest sentiment dat de Dumnezeu, nouă, oamenilor, ar trebui să semene în sufletele noastre doar speranță, bucurie, și desigur, putere a ierta. Cum spunea, de altfel, și Lucian Blaga: ,,Iubind ne-ncredințăm că suntem”. Deci, opera poetului reflectează perfect iubirea împlinită, iar pe cea neîmplinită acesta o reprezintă ca o condiție a omului de creație.

Și după o copilărie veselă și o iubire necondiționată, omul vierean n-a uitat de cea mai importantă persoană din viața lui, Mama. Pentru că totul se începe de la ea, Grigore Vieru închină mai mult de jumătate din creația sa, mamei. În creația sa putem echivala cuvântul Univers și cuvântul Mama.

Este o mamă eternă, implicând și conștiința „rădăcinii de foc” sau „mama-graiul” - cum o mai numește poetul, și factorul generator de dăinuire. O altă constantă a liricii lui Vieru ar fi permanenta regăsire în spiritualitatea eminesciană, căreia îi conferă valoare de univers vital: „Eminescu este izvorul, ramul”. Am putea aminti, printre alte constante, vocația militantă a scrisului său, caracteristica de altfel și altor confrați luptători întru poezie și limbă. Iar vocabularul său capătă o sonoritate, o cantabilitate aparte, izvorâtă mai ales din cultivarea obârșiilor noastre lingvistice. Grigore Vieru este „un poet care și-a asumat greul unui grai trecându-l prin inima sa”.

Poezia, cântecel, cărțile și însuși numele lui Grigore Vieru deja își reclamă noile valențe ale neuitării. Numele poetului este înveșnicit în întreg spațiul românesc pe frontispicii de licee, școli, grădinițe și biblioteci. Străzi și prospecte, burse și concursuri literare prestigioase îl proliferează în postumitate.

Popularitatea lui Grigore Vieru a fost asigurată de simplitatea scrisului său. Când ne referim însă la această calitate a poeziei lui Vieru, trebuie să ținem cont de afirmația care îi aparține: ,,Eu nu a fi simplu râvnesc, ci a fi înțeles.” Poezia lui are un ton și un univers propriu, obsesiile și sugestiile lui. Derutanta simplitate a mijloacelor ascunde sensuri grave. Poetul s-a prezentat adesea pe sine ca purtător al mărturisirilor unei suferințe nespuse și a unei lacrimi imense, care a spălat sufletele chinuite ale concetățenilor săi. Poezia lui este expresia subtilă a acestei lacrimi enorme. Poetul nu vrea să fie mai mult decât un exponent, prezentându-se mereu cu decentă umilință.

Prin versurile dedicate celor mici și, mai ales, prin lucrările didactice Abecedar și Albinuța

maestrul Grigore Vieru a devenit un adevărat povățuitor al copiilor. Înzestrat de natură cu o intuiție  şi un har de pedagog înnăscut, calităţi care-şi trag seva din înţelepciunea populară, poetul a ştiut să îmbine în modul cel mai armonios posibil elemente de pedagogie populară autohtonă cu rigorile didacticii clasice şi ale celei moderne, reuşind să educe în spiritul dragostei de adevăr, dreptate, limbă, istorie şi neam câteva generaţii de tineri patrioţi şi buni români. Prin versurile pentru maturi, prin cântecele sale, prin eseurile, interviurile, pamfletele, replicile şi aforismele sale gravate cu litere gotice pe răbojul timpului, marele poet, fidel urmaş al lui Eminescu, pe care îl venera, a retrezit conştiinţa identitară adormită sau mancurtizată a sute de mii de români basarabeni. Este, prin urmare, nu numai un Ion Creangă basarabean al copiilor, ci şi un veritabil preot al deşteptării celor vârstnici.

Poetul - învăţător Grigore Vieru ne-a lăsat „în grija noastră” nu numai splendoarea poeziilor sale despre Ţară, mamă, fiinţa iubită, limbă,istorie, neam, adevăr, dreptate, demnitate sau comoara meditaţiilor sale etico-morale şi filozofice, dar şi o serie de învăţăminte pentru conduita şi acţiunile noastre de zi cu zi şi de viitor, învăţăminte care, odată cu plecarea sa în Patria lui Dumnezeuse înglobează în mod firesc în ceea ce putem numi, cu deplină îndreptăţire, lecţiile de civism ale maestrului Vieru. Prin scrisul lui, prin luările de cuvânt, prin comportamentul său de apostol pe pământul nostru plin de rele şi de păcate, poetul s-a străduit, cu toată lucrarea şi suflarea sa, să ne facă mai înţelepţi şi mai toleranţi, mai generoşi şi mai apţi să ascultăm durerile altora. Blajinul şi conciliantul apostol şi martir al neamului devenea însă sabie şi scut atunci când cineva atenta la sfânta sfintelor fiinţei noastre – Limba Română – şi, prin ea, la poporul român, istoria română, demnitatea naţională.

 

 

Bibliografie:

 

Grigore Vieru, Ediţia a 2-a, revăzută şi completată, ,,Baștina - Radog” SRL, Chișinău 2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu