GRIGORE VIERU- POET AL NEAMULUIROMÂNESCBudacă Liliana
Profesor în învățământul primar
Grad didactic I
Școala Profesională „Gheoghe Burac”- Vlăsinești, județul Botoșani


„Vieruiubindafăcuttotul, euiubind nu voi face nimic;
iubireavaosteni din numelemeu.”
Corneliu Plop


GrigoreVieru s-a născutpe14 februarie1935, însatulPererîta, înfamilialuiPavelșiEudochiaVieru, născutăDidic. Aabsolvitșcoala de 7 clase din satul natal, înanul1950, după care urmeazășcoalamedie din orașulLipcani, pe care o terminăîn1953.
Înanul1957debutează editorial (fiind student) cu o plachetă de versuripentrucopii, „Alarma”, apreciată de criticaliterară.În1958aabsolvitInstitutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău, facultateaFilologieșiIstorie. Se angajeazăca redactor la redacțianumitărevistapentrucopii „ScînteiaLeninistă”, actualmente „Noi”, șiziarul "Tînărulleninist", actualmente "FlorileDalbe" .

La 8 iunie1960 se căsătorește cu RaisaNacu, profesoară de limbaromânășilatinăși se angajeazăca redactor la revista „Nistru”, actualmente „Basarabia”, publicație a UniuniiScriitorilor din Moldova. Întreanii19601963este redactor la editura „CarteaMoldovenească”.
A fostunoaspete des al „CăsuțeiPoeziei” din satulCociulia, raionulCantemir. Tot aiciscriecelebra carte pentrupreșcolari „Albinuța”.
Anul1968aduce o cotiturăîndestinulpoetului, consemnată de volumul de versuriliriceNumeletău, cu o prefață de Ion Druță.Carteaesteapreciată de criticaliterarădreptceamaioriginalăaparițiepoetică. Închiaranulaparițieidevineobiect de studiu la cursurileuniversitare de literaturănaționalăcontemporană. Treipoeme din volumsuntintitulate: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuși, iaraltedouăsuntînchinateluiNicolaeLabișșiMarin Sorescu. Asemeneadedicațiiaparpentru prima oarăînliricabasarabeanăpostbelică.
GrigoreVieru a fostmembruPCUS din anul1971.
În1973GrigoreVierutrecePrutulîncadruluneidelegații de scriitorisovietici.Participă la întâlnirea cu redactoriirevistei „Secolul 20”: Dan Hăulică, ȘtefanAugustinDoinaș, IoanichieOlteanu, Geo Șerban, Tatiana Nicolescu. Vizitează, la rugăminteasa, mănăstirilePutna, Voroneț, Sucevița, Dragomirna, Văratec. Se întoarce la Chișinău cu un sac de cărți.
Mai târziupoetul face următoareamărturisire:„Dacăvisulunora a fostsăajungăîn Cosmos, euviațaîntragă am visatsătrecPrutul.”
Înanul1974scriitorulZahariaStancu, președinteleUniuniiScriitorilor din România, îi face o invitațieoficială din parteasocietățiiUniunii, căreiapoetulîidă curs. ViziteazăTransilvania, însoțit de poetulRaduCârneci. În 1977, iarăși la invitațiaUniuniiScriitorilor din Româniavizitează, împreună cu soția, maimulteorașe din România: București, Constanța, Cluj Napoca și Iași.
La sfârșitulanilor 1980, GrigoreVieru se găseșteîn prima linie a Mișcării de EliberareNațională din Basarabia, textele sale (inclusivcântecelepeversurile sale) având un mare rolîndeșteptareaconștiințeinaționale a românilor din Basarabia. VieruesteunuldintrefondatoriiFrontului Popular din Moldovași se aflăprintreorganizatoriișiconducătoriiMariiAdunăriNaționale din 27 august 1989. Participăactiv la dezbaterilesesiunii a XIII-a a SovietuluiSuprem din RSSMîn care se voteazălimbaromânăcalimbăoficialășitrecerea la grafialatină.
Pe16 ianuarie2009Vieru a suferitungrav accident de circulațieși a fostinternat la „Spitalul de Urgență din Chișinău”. GrigoreVieru s-a aflatîntr-o stare critică cu politraumatism, traumatism cranio-cerebral închis, contuziecerebrală, traumatism toracicînchis, contuziacorduluiși a plămânilorșicontuziaorganelorabdominale, avândșanseminime de supraviețuire.Accidentulrutier a avutlocînnoaptea de 15 spre 16 ianuarie, ora 01:30 petraseul R-3 Chișinău–HînceștiCimișliaBasarabeasca. La volanulautoturismului se aflaGheorghe Munteanu, artist emerit al Republicii Moldova și director adjunct al Ansamblului de dansuripopulare „Joc” din Chișinău, aflatîntr-o stare maiușoară.
A încetat din viațăpe data de 18 ianuarie a aceluiași an, la exact douăziledupă accident înSpitalul de Urgență din Chișinău, înurmaunui stop cardiac din care nu a maiputut fi resuscitat.

Bibliografia

1.      A.M. Prohorov (gl. red), SovetskiiEnțiklopediceskiiSlovari, M., Gl. red. Sovetskoiențiklopedii, 1981 (înrusă)
2.      Bol'șoiRossiiskiiEntsiklopediceskiiSlovar,Moscova, Ed."Drofa",2009
3.      DEI Numeproprii, Ed. Cartier, Chișinău-București, 2004
4.      GrigoreVieru. „Taina care măapără”, Iași, Ed. Princeps Edit. 2008.
5.      LiteraturașiArtaMoldovei, Enciclopedie, Chișinău, Red. ESM., 1985
6.      PetruSoltan (colectiv). „Calendar Național”, BibliotecaNațională a Republicii Moldova, Ed. 1995, 2010
7.      Tudor Țopa. „Condamnați la zbucium”. Chișinău. Ed. Universul, 2003
8.      Tudor Țopa. „Voievoziiinspirației”. Chișinău, 2007, p. 256–262.
9.      VieruGrigore// „Enciclopediasovieticămoldovenească”, vol.2, p. 37
10.  VieruGrigore//EnciclopediaUniversală Britannica, B.-Ch, Ed. Litera, 2010, vol.16, p. 124Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu