Podul de versuri de peste PrutProf. Lazăr Manuela Elena, limba engleză, grad didactic I, Liceul cu Program Sportiv Botoșani

 În  poezia „Acasă” Grigore Vieru  scria: „O, neamule, / tu, adunat grămăjoară, ai putea să încapi într-o singură icoană.”
Frontierele nu pot despărți decât pământurile, nu și oamenii, niciodată neamul ! Icoana sfântă la care visa poetul era România reîntregită, România Mare.
Portretul lui Grigore Vieru ca poet ni se înfățișează în lumina înaltelor valori ce l-au ghidat viața întreagă – limba română, dragostea de viață, de mamă și de patrie, obiceiurile sfinte din bătrâni, dreptul la existență ca națiune.

Sol curajos al românilor din Basarabia,  ne-a invitat pe toți, de ambele părți ale Prutului, să ne unim  prin cuvânt, prin iubire, să ne unim prin poezie.
  Pe struna versurilor sale vin doruri de mamă și de patrie, vin duioase chemări și sensibile mărturisiri, dar și rânduri caracterizate prin duritatea cremenii, adresate celor ce au încercat să schimbe particularitățile etnice ale românilor din Basarabia. Grigore Vieru a folosit versul ca armă, condeiul ca instrument de luptă împotriva nedreptății.
„Vin ca poet din suferinţă” mărturisea Grigore Vieru. Versurile sale însuflețitoare, din care multe au fost așezate minunat pe melodii, au contribuit la întreținerea flăcării vii a conștiinței naționale a românilor din Basarabia.
        Din adâncul inimii unui roman adevărat a ajuns la noi și replica ,,Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul’’.   Poetul a rostit-o când s-a întors la Chișinău, după prima sa vizită în România. S-a implicat în Mișcarea de Eliberare a Basarabiei și a pus bazele ,alături de alți patrioți, Frontului Popular din Moldova.
 Trup plăpând , vise mărețe. A înfruntat destinul , pericolele la care se expunea, din dragoste pentru România Mare. A fost ghidat de năzuința că neamul românesc va recăpăta vechile și dreptele hotare.
       A luptat cu toată ființa pentru votarea limbii române ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. A reușit  să câștige această bătălie! Dar bucuria împlinirii unui vis a fost dublată de ani de persecuție, de dușmani- în număr și mai mare.
       În România  a legat relații de prietenie cu mulți oameni de cultură, a locuit chiar în casa unor renumiți scriitori. Se simțea și era ,, acasă’’  și aici și în Basarabia. Era apreciat și iubit  pe ambele maluri ale râului care desparte nedrept doritul petic de pământ de Patria Mamă.  A răzbătut și de această dată.  A redat  în versuri ceea ce simțea: „Acum am și eu pe lume parte,/ Pot îmbrățișa măiastra-ți carte,/ Știu că frate-mi ești și-mi ești părinte,/ Acum nimeni nu mă poate minte.”
      A avut de înfruntat vicisitudini și și-a asumat riscuri , dar dragostea de patrie l-a făcut rezistent și perseverent.    În 1967 publică poemul,, Bărbaţii Moldovei’’, cu o dedicaţie specială pentru naţionalistul Nicolae Testimiţeanu, dar întreg tirajul de carte este retras şi interzis a-l mai publica.
        Reversul medaliei  vine în 1968, când îi apare cartea de versuri ,,Numele tău’’. Încă din anul apariţiei devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură naţională contemporană, iar trei poeme din volumul de mai sus sunt intitulate ,,Tudor Arghezi’’, ,,Lucian Blaga’’, ,,Brâncuşi’’, două sunt închinate lui Nicolae Labiş şi lui Marin Sorescu. Asemenea dedicaţii apar pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică.
În 1969 tipăreşte,, Duminica cuvintelor’’, o carte mult îndrăgită de preşcolari, iar în 1970 scoate de sub tipar Abecedarul, după o luptă aprigă pentru apariţia lui, luptă la care s-au angajat şi dascălii basarabeni.
O altă surpriză editorială este apariţia, la Editura Albatros din Bucureşti în 1981, unei selecţii de poezie, prefaţată de regretatul Marin Sorescu,,,Izvorul şi clipa’’, iar în anul următor este lansat filmul muzical pentru copii ,,Maria Mirabela’’ al eminentului regizor Ion Popescu Gopo.
 În 1988 i-a fost lansată , în premieră, cartea de versuri lirice ,, Rădăcina de foc’’, carte publicată la Editura Universul București, pentru care i se acordă cea mai prestigioasă distincţie internaţională în domeniul literaturii pentru copii - Diploma de Onoare Andersen.
 Au urmat , pe rând, și alți pași. Excursii, vizite , ceremonii, celebrări, acțiuni de donare de carte în limba română, diverse prezentări , mese rotunde, spectacole,  în România sau Basarabia, care au dus la un progres real în deschiderea relațiilor dintre oamenii de cultură de cele două părți ale Prutului. 
          În 1992 îi apare volumul de cântece ,,Răsai’’, precum şi Imnul Transilvaniei, realizat împreună cu Doina şi Ion Aldea Teodorovici, iar Academia Română îl propune pentru Premiul Nobel. În acel an, casa de discuri din Moscova scoate discuri cu versuri de Grigore Vieru. În 1993 este ales membru corespondent al Academiei Române.
         În 1996 este decorat de mai multe ţări, iar în România este laureat al mai multor publicaţii literare. 
  Grigore Vieru este simbol al sufletului Basarabiei, parte din destinul ei, vers vibrant al limbii românilor de peste Prut.Un mare poet și un mare patriot moldovean, căruia i s-au ridicat statui în Moldova și România, deopotrivă în sate sau orașe. Un mare om de cultură cu o semnificativă  influență asupra poporului din care a făcut parte.
Amintirea lui – de nestins în istoria neamului nostru ! Creația lui – un tezaur de preț, în care dragostea de adevăr lucește ca un Luceafăr!
 Conștient că avea de dus o cruce , de îndeplinit o misiune  istorică, misiune întreruptă la fel de dramatic cum i-a fost și viața, poetul Grigore Vieru nu a dispărut - trăiește prin poezia sa, prin dragostea sădită în inimile copiilor, prin frumosul răsărit în mintea și sufletul adulților.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu