Între Basarabia și România...                                   Tiritelnicu Mihaela,profesor pentru învățământul primar, gradul I,  Școala Gimnazială,,Elena Rareș ”Botoșani

Între Basarabia și România există un drum de cuvinte...cuvinte dragi sufletului nostru, cuvinte moștenite din moși-strămoși, cuvinte ce alină, cuvinte ce bucură, cuvinte ce dor... între Basarabia și România există limba noastră cea română, despre care poeții au scris:
,,În al limbilor tezaur
 Pururea o să rămână
Limba doinelor de aur
Limba noastră cea română.”
    (Grigore Vieru, ,,Limba noastră cea română”)
,, Limba noastră-i o comoară
  În adâncuri înfundată
Un șirag de pietre rare
 Pe moșie revărsată”.
    (Alexei Mateevici, ,,Limba noastră”)

Povestea limbii române, povestea unui neam ce-și împlinește destinul ursit cu migală de ursitoarele timpului, povestea poetului Grigore Vieru, povestea lui Eminescu, povestea mea, povestea ta...povestea vieții...
Cântecele de leagăn, poveștile spuse la gura sobei, ghicitorile, poeziile, reprezintă moștenirea noastră ce a învins  vitregiile vremii.
Între Basarabia și România e-un drum de dor, intraductibilul dor, expresia simplificăriii unei palete largi de simțăminte umane într-un cuvânt... Între Basarabia și România este sufletul românesc frământat de multe doruri...În urma vizitei efectuate la New York în 2004, poetul Grigore Vieru menționa:,,Dacă n-am murit la Chișinău de furia unei mașini, aici cu siguranță voi muri de dor”(,,Acum și în veac”, 2004).
Dor de siguranță, dor de demnitate, dor de țără, dor de mamă, dor de luceferi, dor de iubire, dor de liniște...O lume de doruri plăsmuite cu migală de Dumnezeu într-un suflet românesc și menită să dăinuiască atâta timp cât va exista pe acest pământ neamul românesc...
 Ar putea oare,
Ar putea oare, să existe
Neîngrădiți de Limba Română
Carpații?!
Ar putea oare,
Ar putea oare, să ființeze
Dorul
Neînconjurat de liniștea și frumusețea inimii tale?!
     (Grigore Vieru, ,,Ființa dorului”)
Între Basarabia și România e-un drum de lacrimi ce se preling ...
,,Lacrima
Acest deal de sare greu
Lacrima
Acest acest clopot, acest zeu
Lacrima”.
     (Grigore Vieru, ,,Lacrima”)
Între Basarabia și România e-un drum de iubire ce-i luminează pe cei ce-l străbat...
,, Locuiesc la marginea
Unei iubiri
La mijlocul ei
Trăiește credința mea.”
    (Grigore Vieru, ,,Locuiesc”)
Iar dacă străbați acest drum al iubirii, acolo o vei întâlni pe mama. Făptură plăsmuită cu gingășie de Dumnezeu, având brațe protectoare, zâmbet senin și ochi luminoși, mama ne învață cu atenție primele lecții de iubire ale vieții:
,,Care stele pe cer
Cad amândouă odată?
Ochii mamei.
Ce se ară
Cu lacrima?
Chipul mamei.
Ce este nemărginit
Și nu calcă iarbă străină?
Sufletul mamei”.
      (Grigore Vieru, ,,Ghicitoare fără sfârșit”)
Între Basarabia și România există copilăria, locul în care s-a ascuns copilul din fiecare din noi,  copilărie luminată de personaje fantastice: greierașul ce cântă la un chef de împărat, ploaia care cere permisiunea de a intra în pământ, iepurași ce merg la școală, furnici...
,, Mai caut și astăzi copii
Într-un cântec frumos,
Cu cine oare,
Cu cine oare
S-a jucat Dumnezeu
În copilăria Sa?!”
     (Grigore Vieru, ,,Plumbuita”)
Între Basarabia și România există Eminescu:
,, La zidirea Soarelui se știe
Cerul a muncit o veșnicie
Noi, muncind întocmai, ne-am ales cu,
Ne-am ales cu domnul Eminescu,
Domnul cel de pasăre măiastră
Domnul cel de nemurirea noastră-
Eminescu.
     (Grigore Vieru, ,,Eminescu ”)
Între Basarabia și România există un poet al iubirii, al dorurilor, există Grigore Vieru, ,,un poet care și-a asumat greul unui trai trecându-l prin inima sa și, încărcat de răbdare, înțeleciune și nouă frumusețe, îl întoarce semenilor săi care-i deschid de bunăvoie inima să-l primească, pentru a duce mai demn pe mai departe viața în spiritul dreptății și iubirii ce covârșește și poate birui totul, al credincioșiei față de cele nepieritoare și al nădăjduirii ce nu poate da greș, un asemenea poet rămâne-va,, suflet în sufletul neamului său”(I. Alexandru).

               Bibliografie

Vieru, Grigore, ,,În veac și în veac ”, Editura ,,Litera Internațional”, București

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu