România – o țară cu granițe creionate în sufletele celor uniți într-un graiProf. Podovei Marcela
Limba și literatura română Gr. II
Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt Vorona, Botoșani


                         Rezumat:
                         Grigore Vieru s-a ridicat din mijlocul unei generații care s-a luptat din răsputeri pentru ca memoria sfântă a nemului să rămână neștirbită, dedicându-și întreaga existență spre a-i mărturisi crezul. Astfel, opera sa , în totalitate, pare un program literar ce are drept scop formularea unui suflu patriotic bazat pe unirea dintre dăruire și simțire. În același timp s-a luptat pentru declararea independenței țării sale și pentru unire, pentru reîntregirea României în hotarele ei firești. Putere pentru acestea a găsit întotdeauna la mama sa, dar și în literatura românească. Este cunoscut faptul că a sa creație a crescut în umbra marelui scriitor Mihai Eminescu.

                         El a crezut cu tărie în ideea că România nu e doar o țară pe hartă ci o patrie cu granițele alungite până în sufletele celor grăitori de aceeași limbă sfântă. De aceea, în poeziile sale, limba română e folosită cu atâta precauție, se spune, ca apa în deșert. Întotdeauna n-a ezitat să-și exprime dorința de unire a românilor prin cuvânt, prin bunătate și prin iubire de aproape. Una din marile teme frecvente în opera sa este Graiul. Tocmai de aceea credea cu tărie în puterea graiului românesc de a uni România. Întotdeauna și-a exprimat cea mai arzătoare dorință astfel: Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întregă am visat să trec Prutul! În multe rînduri acest râu îi devine confesor și pare să-i înțeleagă durerile și frământările, trăiri ale întregului neam românesc. De aceea îi cere apei, în chip mesianic, să-și mute cursul, spre a veni în ajutorul poporului, în ciuda cruzimii istoriei.
                        Una dintre poeziile sale, Frumoasă-i limba noastră!, exprimă faptul că graiul este o expresie a unor simțiri profunde și un puternic liant între oameni: Limba română este întâia graniță a țării mele care trebuie păzită, apărată și fortificată. Așadar, Grigore Vieru s-a dovedit a fi un mare patriot, un ostaș ce a luptat pentru ca România să-și refacă granițele urmând același grai.                        Referat:
                        De-a lungul anilor, timpul istoric a fost în nenumărate rânduri necruțător față de România, o țară care s-a dovedit a fi din ce în ce mai puternică cu fiecare încercare prin care a trecut. Deși din stabilirea granițelor sale unii și-au făcut motiv de măsurare a orgoliilor, românii, lipsiți de putere, nu au mai avut la îndemână decât iubirea și, mai presus de toate, graiul românesc! Așa că le-au folosit pe acestea pentru a păstra pe vecie, în inimile lor, o patrie întregă, unită, așa cum au primit-o moștenire din moși-strămoși.
                         Grigore Vieru s-a ridicat din mijlocul unei generații care s-a luptat din răsputeri pentru ca memoria sfântă a nemului să rămână neștirbită, dedicându-și întreaga existență spre a-i mărturisi crezul. Datorită lui și creației pe care ne-a lăsat-o moștenire, vom avea veșnic vie istoria și simțul românesc adevărat. Prin spiritul dăruirii de sine, el devine un simbol al credinței în metafora existențială a unui popor român ce nu poate fi dezbinat. Astfel, opera sa , în totalitate, pare un program literar ce are drept scop formularea unui suflu patriotic bazat pe unirea dintre dăruire și simțire. Grigore Vieru a fost astfel un adevărat simbol al Renașterii naționale, al luptei pentru limba română și identitatea noastră românească.Prin întreaga sa operă, prin activitatea literară și publică, Grigore Vieru a promovat conștiința spațiului cultural românesc, fiind prezent cu o totală dăruire de sine în miezul fierbinte al celor mai importante evenimente desfășurate pe ambele maluri ale Prutului. Se știe că poetul a luptat din răsputeri nu doar pentru dreptul de a se exprima în limba maternă ci și pentru ca aceasta să fie declarată limbă oficială, scrisă cu alfabet latin. În același timp s-a luptat pentru declararea independenței țării sale și pentru unire, pentru reîntregirea României în hotarele ei firești. Pentru acestea a fost amenințat de multe ori chiar cu moartea, a fost lovit cu pietre în plină stradă, însă el a răspuns scriind mai multe poeme, mai multe articole, dovedind astfel mai mult curaj. Putere pentru acestea a găsit întotdeauna la mama sa, dar și în literatura românească. Este cunoscut faptul că a sa creație a crescut în umbra marelui scriitor Mihai Eminescu.
                        Acest mare scriitor este văzut ca un imn religios ce intonează în permanență dorința de reconstituire a ideii de unitate națională sub egida limbii române. Singur mărturisește: Toate zilele mele izvorăsc și se înalță din adâncul și din puterea Limbii Materne. El a crezut cu tărie în ideea că România nu e doar o țară pe hartă ci o patrie cu granițele alungite până în sufletele celor grăitori de aceeași limbă sfântă. De aceea, în poeziile sale, limba română e folosită cu atâta precauție, se spune, ca apa în deșert. E dovedit astfel faptul că principala virtute a poetului este iubirea faţă de limba română înţeleasă ca un respect de sine. Practic, două esenţe s-au întrupat într-o metaforă. Spunea el într-un dialog cu Ognean Stamboliev, un traducător din Bulgaria că Duminica mea este rândul pe care-l scriu, dovedind prosternare în fața graiului strămoșesc. Întotdeauna n-a ezitat să-și exprime dorința de unire a românilor prin cuvânt, prin bunătate și prin iubire de aproape. Subliniind aceeași idee, un clasic contemporan afirma că Grigore Vieru este un poet care și-a asumat greul unui grai, trecîndu-l prin inima sa și, încărcat de răbdare și înțelepciune, îl întoarce semenilor săi, care-și deschid de bunăvoie inima să-l primească, pentru a-și duce mai demn, pe mai departe, viața în spiritul dreptății, al iubirii…Un poet ce rămâne suflet în sufletul tău…acest om cât o lacrimă în rostogol pe obrazul planetei.
                         Una din marile teme frecvente în opera sa este Graiul. Astfel, ne-a menținut demnitatea de neam, ne-a hrănit-o cu speranță, cu adevăr și cu puterea de a continua mereu cu fruntea sus: Ne-am ținut veșnic de limba română într-un deșert aprins în care singura umbră era – umbra ecoului. De asemenea, își exprima credința că Două lucruri în astă lume au fost zidite până la capăt: Biblia și Limba Română. Pentru poet frumusețea și perfecțiunea limbii române erau cu siguranță lucrarea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea credea cu tărie în puterea graiului românesc de a uni România. Eugen Simion, despre poetul – candelă a speranței și despre visul lui de unire, scria: Este ultimul poet cu Basarabia în glas. Un poet mesianic, un poet al tribului său, obsedat de trei mituri: Limba română, Mama și Unitatea neamului. Un poet elegiac, dar, în ciuda fragilității înfățișării sale și a vocii sale – moi și stinse, menite parcă să șoptescă o rugăciune, nu să pronunțe propoziții aspre ca vechii profeți – un poet dârz, cu cuget tare, un spirit incoruptibil…
                        Întotdeauna și-a exprimat cea mai arzătoare dorință astfel: Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întregă am visat să trec Prutul! În multe rînduri acest râu îi devine confesor și pare să-i înțeleagă durerile și frământările, trăiri ale întregului neam românesc. De aceea îi cere apei, în chip mesianic, să-și mute cursul, spre a veni în ajutorul poporului, în ciuda cruzimii istoriei: De-ai curge, tu, Prutule/ De-ai curge pe Nistru/ Să nu mă mai desparți de frații mei./ De-ai curge, tu, Prutule,/ De-ai curge pe Mureș/ Ca liber să pot asculta/ Cântecul nostru,/ Cântecul neamului meu!/ De-ai curge, tu, Prutule, /De-ai curge pe Olt,/ Să nu/ Mai fiu întrebat/ Ce caut eu,/ Ce caut în șara mea?! ( Prutul ).  Însă apartenența la un neam și la un spațiu, la o credință străbună și la o istorie nu poate fi concepută înafara apartenenței la limba românească.
                        Optimismul său a fost creator de libertate interioară, făcând posibilă armonia originară spre care tinde autorul, dorindu-și nostalgia limbajului primordial. Se remarcă astfel prin atracția către un limbaj simplu, popular care să-i descopere cu ușurință calea către strămoșii mult iubiți. Patriotismul lui Grigore Vieru se reflectă mereu în poeziile sale. Una dintre acestea, Frumoasă-i limba noastră! Exprimă faptul că graiul este o expresie a unor simțiri profunde și un puternic liant între oameni: Limba română este întâia graniță a țării mele care trebuie păzită, apărată și fortificată. Așadar, Grigore Vieru s-a dovedit a fi un mare patriot, un ostaș ce a luptat pentru ca România să-și refacă granițele urmând același grai.Bibliografie:
1. Simion, Eugen, Grigore Vieru, un poet cu lira-n lacrimi,în Caiete critice, Nr.1-3, 1974;
2. Vieru, Grigore, Cel care sunt, Editura Literatura artistică, Chișinău, 1987;
3. Vieru, Grigore, Taina care mă apasă, Iași, Ed. Princeps Edit. 2008.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu