Cuvântul vierean, laboratorul conştiinţei de sine
Motricală Ludmila,
profesoară de limba şi literatura română,
grad didactic I,
Liceul Teoretic „Pro Succes”

Rezumat
            Din universul liricii lui Grigore Vieru, m-am axat pe poezia patriotică. Dorul de Patria –mamă, Vieru a exprimat-o încă în poezia pentru copii. A fost plăcut să descopăr că poetul a trăit instinctiv româneşte. În poezie, Grigore Vieru a retrăit momentrul reintregirii neamului. A reuşit să redea prin eul liric, sentimentul bucuriei revenirii noastre, a românilor din toate principatele, judeţele şi satele, Acasă, în România Mare! Ca poet a plecat cu sufletul împăcat, însă ca om s-a simţit înstrăinat, căci Basarabia şi azi rătăceşte în drumul spre Ţară! Poezia sa ne învaţă să avem Credinţă curată, din care izvorăşte răbdarea şi bunătatea! Datorită acestor virtuţi se va realiza înaltul ideal. Zapisul lăsat de Dumnezeu că suntem un neam, avem o limbă şi o credinţă, nu-l va rupe nimeni! Re-unirea se va înfăptui în ziua aleasă de Mântuitorul, doar că noi să luptăm frumos şi demn, avându-i model pe voievozii patrioţi şi oamenii de cultură!

          Legenda spune că Dumnezeu după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială şi semn fiecărui neam. Românii, fiind cuprinşi de grijile zilei, au venit  la urmă. Ei au îngenuncheat la scaunul împărăţiei lui Dumnezeu. Din milă şi mare dragoste de ei, Creatorul le-a spus să rămână cu ce au şi în adaos le-a dat o inimă uşoară ca să se bucure de ceea ce e lor.Şi au plecat, mulţumind pentru binecuvântare. Cu harul şi cu mila Domnului, aceştia au transformat pământul ţării în grădina Maicii Domnului, fapt vehiculat în tradiţia noastră încă din secolul al XV-lea şi  confirmat şi de Papa Ioan Paul al II-lea, în 1999, când a vizitat România.
            Pământul acesta roditor şi  bogat în multe bunătăţi a atras ochiul invidiosului. Şi mulţi străini- turci, polonezi, tătari, ruşi – au vrut să-l stăpânească. Aceştia nu numai că au râvnit ce nu este al lor, dar unii dintre eiau şi  reuşit să ne dezbine ca neam şi să  rupă Basarabia de la sânul României Mari, întregită la 1918. Da, au izbutit să săvârşească această mare nedreptate. Dar mai ştim vorba de duh care glăsuieşte că „Sângele apă nu se face!” Aceasta va străbate prin toţi porii istoriei şi vremii, cerându-şi dreptul la viaţă.
Patrioţii înnsăcuţi sunt ambasadorii Adevărului istoric. Poetul Grigore Vieru, completează şirul acestora şi mărturiseşte în unul din interviurile sale, că, fiind copil, mamă-sa îl lua la ogor şi auzea pe celălalt mal al Prutului, la Miorcani, câte un miorcănean strigând la căluţul său nărăvaş: „Ho, nebunule!” Şi se mira că la Miorcani se vorbeşte ca la el în sat. Deşi la şcoală i se spunea că România e un duşman, iar manualele şcolare erau despre jandarmii români care, ocupându-i, îi bat şi umilesc, el totuşi, instinctiv, a gândit româneşte.
A răsărit ca poet din frumuseţea, integritatea, armonia şi iradierea Limbii Române, s-a născut şi s-a format în Moldova lui Eminescu şi Creangă, în Transilvania lui Rebreanu şi Blaga, în Muntenia lui Caragiale, în Oltenia lui Arghezi şi Sorescu.
Poezia lui Grigore Vieru a luat fiinţăîn singurătate, ca un remediu contra fricii, deoarece, rămânândacasă,  mama sa fiindnevoită să plece la Cernăuţi după o mână de porumb, micul Grigore îşi spunea poveşti şi poezii compuse de el: „S-a stins soarele cel bun,/ Eu mă culc, poveşti îmi spun./ Dar nici una nu-i frumoasă/ Greu e singurel în casă!”  Ea mai vine şi din tradiţie.  A crescut din istoria, limba şi obiceiurile neamului şia fost receptivă la tot ce este nou şi modern, alegând cu discernământ doar ceea ce a ajutat-o să crească, să se îmbogăţească şi să răspundă aşteptărilor cititorului, încât acesta din urmă să se regăsească între rândurile cărţii sale şi să se clădească ca personalitate.
Fiind trăitor sub regimul comunist, cenzura i-a trecut versurile sub lupă. Poetul îşi aminteşte şi povesteşte cu un surâs sugestiv de  păţania volumului de versuri pentru copii „Trei iezi” care a fost „amputat” din cauza poeziei nevinovate „Curcubeul”. E vorba de trei băieţi năzdrăvani, care şi-au ales câte o culoare din spectrul fenomenului optic: „Cârnul- albastru de cicoare/ Creţul- galbenul de soare/ Celălalt- roşul şi-a ales...” Cenzura a descoperit în cele trei culori Tricolorul românesc. Numai după ce foaia cu poezie a fost ruptă, iar titlul din cuprinsul cărţii a fost acoperit cu tuş negru, cartea a fost dată la editură, apărând apoi în circuitul cultural.
Poetul şi-a înţeles chemarea- de a trudi în ocna Cuvântului şi a-l pune în slujba Binelui, Adevărului, Frumosului, Iubirii, încât ajungând în sufletul celui care îl citeşte, să-l remodeleze. Poezia „Braţele crucii” este o mărturisire a crezului său, primit cu toată inima: „Cuprinsu- m-au frăţeşte/ Braţele crucii/ Pe care o duc./ Cu trupul ei cald/ M-am învelit.”
Asumarea crucii este esenţială pentru mântuirea omului. Când crucea noastră este unită cu Crucea lui Hristos, puterea şi efectul celei din urmă se transferă nouă şi devine un canal de legătură prin care Darul cel bun şi desăvârşit vine de Sus şi curge în sufletele noastre pentru a ne  umple golul cu spirtualitate şi sacralitate.
În drumul spre împlinirea chemării şi-a luat sprijinitori de nădejde. Primul dintre ei este Credinţaîn biruinţa Adevărului, Frumosului şi Iubirii. A mărturisit prin fiecare cuvânt şi chiar semn de punctuaţie dragostea sa de neam şi limbă. Lui celui chemat şi binecuvântat cu harul de ascrie i s-a relevat adevărul storic. A fost asemeni orbului căruia Mântuitorul i-a redat vederea spirituală. Chemarea sfântă  – a căuta, a descoperi, a îmbogăţi şi a transmite valorile etice şi estetice – l-a condus la fântâna adevărului, „minunata fereastră” prin care el, poetul,şi-a ridicat privirea dinspre sine spre Ziditorul şi a înţeles că versul trebuie astfel potrivit, încât să aducă la lumina cunoştinţei „pâinea şi vinul răstignitelor trupuri”. Şi, citundu-l, sufletul consumatorului de frumos  se primeneşte în haina dragostei de neam şi de tot ce are pământul care l-a născut şi-l creşte.
            Alt prieten de încredere i-a fost Pocăinţa, semn că omul se căieşte pentru greşelile sale şi începe lucrul întru îndreptare.Cu pocăinţă nesfârşită, poetul Grigore Vieru îşi va corectapasul rătăcit prin a scrie poezii închinate personalităţilor neamului românesc- poeţi, pictori, cântăreţi, istorici, feţe bisericeşti. „ Şi cetindu-le-nşirate”, vorba cântăreţului limbii române,lectorul descoperă unitatea în gândire şi simţire a personalităţilor culturale la izvorul cărora poetul Vieru s-a aplecat şi l-a sorbit, revigorându- se ca Pasărea Phoenix pentru a lupta contra răufăcătorilor. Şi, deoarece aceştia din urmă n-au auzit de vorba bunicăi: „Dacă poţi să întinzi o mână de ajutor aproapelui tău, fă-o. Dacă nu, lasă-l în grija lui Dumnezeu şi nu-i faci rău!”, el era conştient că salvarea vieţii spirituale e în mâinile lui Dumnezeu, însă nu e demn să se lase totul în grija Lui şi el să trândăvească şi să stea fără grijă că, chipurile- vezi tu- I-am spus lui Dumnezeu păsul meu!De aceea, poetul şi omul Vieru a căutat pe orice cale să-şi întărească imunitatea sufletului pentru a nu se lăsa umilit!
Este bine ca ficare să pornescă pe drumul vieţii, în inimă având Iubirea aproapelui, alt  sfetnic nobil care îi va testa răbdarea şi bunătatea. L-a ales să-i fie al treilea în lista sprijinitorilor, pentru că Iubirea este Duhul sfânt care se coboară în chip nevăzut în sufletul care ştie că a iubi înseamnă a te dărui fără a aştepta răsplată. Au încercat, cei fără neam şi ţară, să ne răstignească limba, să ne junghie cântul, să ne despice sfânta frăţie, să ne ardă cărţile pentru a şterge adevărul transmis de cronicarul Ureche că  De al Râm ne tragem”. Cu fierul înroşit ne-au ars numele şi ne-au transformat peste noapte, ce-i drept pe o peroadă de timp- în moldoveni, dar... au rămas urmele, care certifică cu lux de amănunte că  Suntem români şi punctum!”(Mihai Eminescu). Cu iubire şi-a scris versul, luându-şi cuvintele, vorba poetului T.Arghezi „din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite”. De aceea, unele mângâie, altele bicuiesc. Însă ele, cuvântele, din care şi-a crescut opera  sunt asemeni seminţelor aruncate sub semnul crucii peste apa celor două râuri: Nistru şi Prut. Un rital mai drag nici că se află pe lume. Pe drumul lor, noi, românii de pretutindeni, vom merge, ca Hristos pe ape, până în pragul casei părinteşti, unde mirosul pâinii se amestecă cu glasul doinei şi al mamei.
            Totuşi, se găsesc şi azi, ca de altfel dintotdeauna, ispititori şi provocatori care să ne întrebe: „Ce caut eu, - / Auzi?!- ce caut eu/ În Ţara mea?!” Prin cuvintele şi semnele de punctauţie ale versurilor citate răzbeşte mărturia vrednică a gândului că noi am revenit cu sufletul şi inima Acasă, strigaţi de glasul străbunilor şi urmând stelei celor trei magi, iar fumul mirositor al tămâiei arzânde ne aducepasul rătăcit la pământul făgăduinţei- România.
            Se bucura că a ajuns în Ţară, că nu-i era frică să meargă pe străzile Bucureştiului, dar nu se simţea pe deplin integrat, căci Basarabia rătăceşte pe drum, încă. Poetul mărturiseşte că „La Chişinău mă simtîntre străini, la Bucureşti- între înstrăinaţi. Cel mai bine mă simt în tren. Luaţi drept metaforă acest cuvânt, dar să ştiţi că orice metaforă conţine un adevăr!”
Suntem convinşi, că de Acolo, de Sus, se roagă pentru reunificarea neamului. Cu răbdare, înţelepciune şi după îndreptarul originar, Basarabia va reveni Acasă!
Cei care vorbesc şi gândesc româneşte simt şi ştiu că ziua de 1 Decembrie 1918 se va repeta cândva. Când? Nimeni nu ştie. Dumnezeu va decide data, ora şi locul Marelui eveniment. Noi doar trebuie să rămânem neclintiţi în credinţa care ne va duce spre lumina vie! Avem şi ajutători de Acolo, din Sus, căci mulţi sfinţi a dat Cerului pământul românesc! Minunea că am rămas ca neam în neclintitul A FI se datorează, în primul rând, rugăciunilor sfinţilor mucenici, martiri ai închisorilor, precum şi rugăciunii Măicuţei Sfinte, Care cerului se roagă şi „plaiul răzleţ îl leagă”.
Vrednicia este cea care completează şirul sfetnicilor poetului! Prin versul plin de tărie, Grigore Vieru ne adună la casa părintească. Deschizând uşa, îl găsim aplecat „ deasupra cărţii Sale”. A ucenicit în ocna versului eminescian,de unde a învăţat să rămână demn şi nobil în faţa vieţii. Urmându-l, ne vom răspunde complet şi eficient la întrebările CE este viaţa şi, mai ales, CUM s-o trăim? Într-o lume rece, coruptă, mediocră, falsă, se poate trăi cu verticalitate morală. „Glossa” eminesciană este un cod de etică comportamentală şi comunicaţională. O dată ce am fost aleşi să fim trăitori ai pământului românesc, deja ne putem considera răsfăţaţi ai sorţii, căci avem ocazia să mergem pe urmele vrednicilor înaintaşi: Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, să învăţăm la şcoala lui Eminescu, Creangă, Alecsandri, Vieru, „Mioriţa”etc. Şi, mai ales, fiind ţinta marilor puteri, roşi de orgoliul de stăpânire a ceea ce le atrage ochiul şi le fură minţile, nu avem decât să ridicăm ochii către Mântuitorul şi să-i mulţumim pentru că soarta zbuciumată prin care ne este dat să trecem a călit în noi răbdarea, izvorul din care vrednicia îşi ia seva!
            „Casa părintească nu se vinde” ne atrage poetul atenţia prin versul repetiţie din poezia „Casa părintească”, devenită cântec popular. E o acţiune crasă să se vindă ceea ce am primit drept moştenire de la părinţi: casa părintească, ţara, fraţii, neamul, istoria, limba şi tradiţiile. Din nefericire, s-au înmulţit „vânzătorii” de neam şi de limbă. În Sfânta Evanghelie se spune că la Judecata de Apoi fiecare se prezintă cu neamul. Acolo, Sus, „Părinţii ne vor întreba”: „- Tu cu cine eşti? Dece nu eşti cu neamul tău?”Şi atunci mare pedeapsă vor avea cei care şi-au lăsat neamul şi ţara, familia şi baştina, au plecat printre străini, uitând de rădăcini.Aceştia pentru a se integra în societatea ţării care i-a înfiat, îi învaţă limba şi îi asimulează tradiţiile, mulţi dintre ei, ignorându-le pe ale sale.  Nu avem nimic împotriva celor care pleacă peste hotarele ţării. Doar că e păcat că unii nu vor să vorbească româneşte şi le este ruşine să-şi mărturisească identitatea etnică. Şi mai nedemn este că alţii îşi vând şi apartenenţa religioasă! Nu-i judecăm. Judecat e a LUI. Ca să nu ne complacem în regrete că „ Degeaba este frumos/ Ochiul Soarelui,/ Dacă moare/ Ochiul Izvorului”, e cazul să ne trezim conştiinţa naţionalăşi morală şi să-i ajutăm şi pe cei de lângă noi să şi-o activeze şi s-o valorificeca măcar ei să se salveze de la desacralizare!
            Dumnezeu i-a rânduit poetului zile atâtea câte i-a trebuit ca să-şi îndeplinească visul din copilărie, de a trece Prutul. L-a trecut. Mărturie stau slovele înmănuncheate cu grijă şi dragoste în paginile cărţilor, semnate cu propriul nume. De acum nu mai are nevoie de picioare, căci la cine vroia să ajungă, a ajuns. Nu-i mai trebuie nici ochi, căci a văzut pe cine trebuia să vadă. Nici de mâini nu mai are nevoie, pentru că acestea au cuprins pe cine vroiau. Ni le-a lăsat nouă, urmaşilor, ca pe nişte ferestre ca să privim înlăuntrul nostru şi să înlăturăm ceea ce opreşte curgerea sângelui curat românesc şi apoi să ne ridicăm privirea către urmaşi şi să-i învăţăm să meargă „frumos si demn, şi nezgomotos.”
            Opera lui Grigore Vieru este un laborator unde se pot naşte oameni de calitate, purtând în suflet iubirea adevărată, sentiment primordial care înseamnă bucuria din ochii celui din faţa tape care l-ai ajutat,  l-ai susţinut  şi l-ai încurajat să meargă mai departe, rămânându-i alături.            Ne apropiem de poetul Grigore Vieru nu cu bisturiul, ci cu simţul spiritului. Versul său ne uneşte în cuvântul ÎNTRU- neam, credinţă, limbă, tradiţie!
            Bibliografie:
2.      Bantoş Alexandru, Mesager pentru Basarabia, în Limba română, revista de ştiinţă şi cultură, nr.1-4, 2009, pag. 14
3.      Ciobanu  Ion, Literatura română comtemporană din Republica Moldova, Chişinău 1999
4.      Ciopraga Constantin, grigore Vieru, destin re- întemeietor, în Limba română, revista de ştiinţă şi cultură, nr.1-4, 2009, pag.16
5.      Dolgan Mihail, Un poet înnăscut pentru copii: Grigore Vieru, volumul „Pagini de critică literară” ,Chişinău, Literatură artistică, 1983
6.      Limba română, revistă de ştiinţă şi cultură, nr.1-4, 2009

           


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu