Grigore Vieru-poet al sufletului
Munteanu Anamaria
Limba francezã
Grad didactic II
Colegiul Tehnic “Laţcu-Vodã”

            Grigore Vieru este unul dintre poeţii cei mai iubiţi, deopotrivã de cãtre basarabeni, dar şi de către români. Acesta a încercat de fiecare datã, prin creaţiile sale sã ajungã la sufletul oamenilor. Poeziile sale sunt pline de dulceaţã, de muzicalitate, de sensibilitate.
            Putem afirma cã Grigore Vieru este « un mare şi adevãrat poet ». Nimic nu scapã ochiului atent al poetului. Totul capãtã o altã culoare sub atenta privire a poetului. Acesta zugraveşte dragostea de mamã în cele mai multe dintre poemele sale. Evocarea acesteia este surprinsă la nivel expresiv prin intermediul  versurilor operei ,, Făptura mamei”: ,, Uşoară, maică,uşoară,/C-ai putea să mergi călcând/Pe semințele ce zboară/Între ceruri şi pământ!/În  priviri c-un fel de teamă,/Fericită totuşi eşti-/Iarba ştie cum te cheamă,/Steaua ştie ce gândeşti.” Aceste versuri surprind, într-o manieră  simplă şi  în acelaşi timp plină de emoție, reliefarea  unui portret ilustru şi cu o multitudine  de semnificații ale fãpturii dãtãtoare de viaţã, MAMA. Recunoştiința şi iubirea poetului sunt închinate unei ființe unice în întreg universul: mama. Ea  este un model în toate aspectele vieții şi un leac vindecător pentru sufletul oricărui copil, inclusiv pentru cel al poetului.
            Grigore Vieru a scris poezii care ating sufletul oricui, având ca tematicã: natura, iubirea, copilãria, bucuria, neliniştea şi suferinţa iubirii absolute, satul, poezii cu caracter social, abordând, de asemenea, valorile și tradițiile românești. Scopul poetului a fost să sensibilizeze caracterul cititorului, încercând să facă omul mai bun și mai spiritual, chiar dacă nu i-a fost întotdeauna ușor : „scriind/parcă aș ara cu o cruce.”
            Nu putem să nu menționăm aportul lui Grigore Vieru la dezvoltarea limbii române și a grafiei latine pe teritoriul de azi al Republicii Moldova. Poetul face parte și din cei care au militat pentru independența țării. Poezia sa, aparent foarte simplă, este foarte profundă, căci acesta este un maestru al cuvântului, iubitor de patrie, de limbă și de neam. Putem vorbi despre trei mituri întâlnite în poeziile lui Grigore Vieru: Limba română, Mama și Unitatea neamului. Pentru el, patria era însăși limba română. Dovadă stau versurile sale “ Sărut vatră și-al ei nume/ Care veșnic ne adună/ Vatră ce-a născut pe lume/Limbă noastră cea română.”(Limbă noastră cea română). Poetul s-a jerfit în mod conștient în apărarea limbii strămoșești, repetând că limba maternă este sacră: ”Două lucruri am întâlnit pe lumea asta zidite până la capăt: Biblia și Limba Română.”
            Grigore Vieru este conform spuselor lui Nechita Stănescu „un mare și adevărat poet.El ne transfigurează natura gândirii în natura naturii. Ne împrimăvărează cu o toamnă de aur.” El a rămas în inimile și conștiința tuturor românilor dar și a tuturor basarabenilor ca poet al unirii, ajutându-și semenii să regăsească țara, iar pe cei din țară să-i audă și să-i înțeleagă, să descopere datorită poeziei și spiritului, Basarabia uitată. Imaginea zugrăvită în poezia Acasă este cutremurătoare: „ O,neamule, tu/adunat grămăjoară/ai puterea să încapi într-o singură icoană!” A iubit viața, dar nu s-a temut de moarte:”Nu am ,moarte, cu ține nimic/Eu nici măcar nu te urăsc”. Moartea nu-l sperie pe poet, căci nu este decât o întoarcere la patria cerească.
            Vieru va rămâne mereu în conștiința noastră națională ca un  poet sensibil, mereu atent la durerile poporului său și la freamătul inimii.


Bibliografie
Ø  http://www.misiuneortodoxa.ro/2017/04/grigore-vierupoet-al-sufletului-romanesc.html
Ø  www.grigorevieru.md
Ø   http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Grigore+Vieru
Ø  Grigore Vieru,”Acum  și   în  veac”,Ed.Litersa,ed.III
Ø  Grigore Vieru,”Liniștea și lacrimi’ ,Ed.Fundația Scrisului Românesc,Craiova,2006

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu