Grigore Vieru- lacrima limbii române
Prof. înv. Primar, Nicoleta Ciubotă
Gradul didactic I
Liceul ,,Mihail Sadoveanu”- Borca-Neamț

MOTTO: ,,Veniţi de vă treziţi, fraţi basarabeni, în suferinţele şi lumina Limbii Române, sălăşluiţi-vă în ea, întru vecie, până în cele mai depărtate hotare ale dreptăţii ei!” (G. Vieru)

Poezia lui Grigore Vieru este expresia unei sensibilități ieșite din comun, aproape dureroasă, evocând realități și suferințe din viața satului iubitor de grai românesc, de credință și dragoste de țară, convins fiind că limba română semnifică ,,prietenia, fraternitatea şi iubirea dintre cuvinte, poate că singura prietenie şi singura iubire cu adevărat sacră şi durabilă”.
Poezia lui este o poezie a durerii – pentru că a înțeles pe de o parte, tristețea unor realități nedrepte pe care nu le putea împiedica prin forțele proprii iar pe de altă parte, a dat glas dorurilor poporului său, fiind un exponent al frământărilor semenilor. ”Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul” afirma poetul.
,,Străine pofte ne-au răpit
Când via dulce, când ogorul,
Dar nimeni nu a izbutit
Din piept să smulgă Tricolorul.” (,,Trei culori” de G. Vieru)
Ceea ce l-a transformat într-un adevărat erou al poporului a fost implicarea în Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia, alături de Adrian Păunescu, Ion și Doina Aldea Teodorovici sau Ion Vatamanu. Datorită  lui, basarabenii și-au vazut împlinindu-se visul de a vorbi în limba română peste tot, de a scrie cu litere românești. Lui Grigore Vieru i se datorează descătușarea identității statale. Mult doritul drum spre Patria-mamă a fost deschis prin forța cuvântului marelui poet.
“Da,
îmi iubesc mama.
(E un păcat?)
Şi pruncii.
Şi fraţii.
Şi cerul de ametist.
Ca rezumat,
SUNT NA-ȚI-O-NA-LIST !” (G. Vieru ,,Sunt naționalist”)
Atunci când vorbești despre Vieru, este imposibil să nu îi admiri talentul cu care elogiază neamul românesc și frumusețea limbii române, convins fiind că ,, limba este creația omului prin Dumnezeu”, specificând că mai sus de atât omul nu s-a putut ridica.
Grigore Vieru s-a impus ca un promotor consecvent al idealurilor naţionale ale românilor din stânga Prutului, luptând pentru oficializarea limbii române în Basarabia, pentru reunirea ei cu Patria-mamă. La sfârşitul anului 1980, Grigore Vieru era în prima linie a Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale având un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor din Basarabia. A fost unul dintre inițiatorii Frontului Popular şi s-a aflat printre organizatorii şi conducătorii Marii Adunări Naţionale din 27 august 1989. În 1989 a fost ales deputat al poporului apoi toate demersurile sale au fost în direcția votării  limbii române ca limbă oficială.
Astfel, după  îndelungă răbdare și aprinsă luptă nesângeroasă, trecând prin momente în care simțea ca Dumnezeu a uitat de poporul său iar poporul, la rândul său, părea că a uitat de Dumnezeu, poetul afirma cu bucurie și mare speranță: ,,Două lucruri am întâlnit pe lumea asta zidite cu adevărat până la capăt: Biblia şi Limba Română” și că ,, S-ar putea crede că întreaga natură a ostenit la zidirea Limbii Române.”
,,Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi.” stă gravat pe piatra funerară a marelui poet român basarabean ,Grigore Vieru, ca un nemuritor recurs la memorie, ca o veșnică aducere aminte a felului de a fi al poetului, a simplității născute dintr- un izvor al dragostei nemărginite pentru patrie, pentru mamă, natură și adevăr.   Grigore Vieru, asemenea marilor gânditori( așa cum au fost Goethe sau Dostoievski), ne învață că lumea s-ar putea schimba prin frumos, prin cultură, prin mesajul emoționant pe care acestea îl transmit.

Și cine poate concluziona întreaga suferință și întregul zbucium pentru recăpătarea istoriei, decât un făptuitor al acestora: ,,Norodul cuvintelor a biruit. Prutul cuvintelor nu a secat. Graniţa dintre cuvinte s-a prăbuşit. Mântuirea prin cuvânt a venit.”
,,Din Basarabia vă scriu,
Dulci fraţi de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi si vă sărut.”

Bibliografie:
Adela Novac, Grigore Vieru. Limbaul poetic, Editura Junimea, Iași, 2018
Daniel Corbu, Grigore Vieru și mitul său plutitor, Princeps Edit, Iași, 2018
Grigore Vieru, Sunt iarbă, Editura Eikon, București, 2019
Grigore Vieru, Cântec de iubire, Editura Prut, Chișinău, 2015


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu