Grigore Vieru – poet al copilăriei
Hodan Cătălina, profesor psihopedagog, gradul didactic I, Şcoala Profesională Specială ,,Sf. Stelian’’ Botoşani
Rezumat:
Grigore Vieru – fiu al neamului român, este poetul simbol al neamului nostru, dar şi  poet al copilăriei. Poeziile sale sunt pline de emoţie, cu o trăire lăuntrică greu de descris în cuvinte.

Maestru al cuvântului, Grigore Vieru este iubitor de plai, de limbă şi de neam. Este şi un mare de iubitor de copii, aşa cum reiese din poeziile dedicate acestora. Întreaga sa viaţă şi-a dedicat-o copiilor, îndrăgostiţilor lăsându-ne o operă de o frumuseţe rară.
Tematica lui Grigore Vieru este aparent simplă, dar profundă. În poezia ,,Ploaia şi curcubeul’’ aseamănă ploaiacu o fetiţă ,,Cu cosiţa dezlegată, Peste dealuri fluturată’’. De asemenea curcubeul este prezentat ca o fundiţă colorată ce apare pe cer, ca simbol al legăturii dintre Dumnezeu şi noi, oamenii.          
Acest poet desăvârşit, a fost ales de Dumnezeu şi trimis pe pământ ca o pasăre măiastră, care, să lase drept avere ,,limba noastră ce-i comoară’’ ca noi s-o luăm şi să o transmitem mai departe copiilor şi tinerilor.
Poet al cuvântului, iubitor deplai, de limbă şi de neam, pune accent pe legătura sfântă dintre părinte şi copil, dar şi aceea dintre bunici şi nepoţi ,,Casa mea de humă, tu, Despre toate-am scris pe lume, Numai despre tine nu’’. El a fost poetul dragostei de viaţă, dragostei de ţară, dragoste de neam, dragoste de adevăr.
Pe Grigore Vieru neamul l-a îndrăgit nu numai ca poet, ci şi ca pe un om simplu, sincer, bun, fermecător, plin de taine, de legăminte, blând şi viteaz, tradiţionalist şi modern.
Consider că Grigore Vieru este poetul simbol al Republicii Moldova, aşa cum Mihai Eminescu este un poet de referinţă pentru neamul nostru românesc.

Bibliografie:
1.      Grigore Vieru, Versuri şi creaţii, Poezii pentru copii, Chişinău;
2.      Raisa Duminică, Comentarii literare, Şcoala de cultură generală Draniţa, Raionul Noua Suliţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu