Grigore Vieru, tot mai aproape de noi

Prof. înv. primar Tudorache Loredana-Ștefania-gradul I-Școala Primară nr.2 Stâncești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani


               Grigore Vieru, poet basarabean, îndrăgostit de limba și istoria strămoșească, militant al reîntregirii Basarabiei cu România, este original și deține o bogată creație artistică, apreciată și premiată cu numeroase distincții, dar constituie și un adevărat izvor de inspirație pentru alți scriitori.

                Grigore Vieru…un nume, un om, un poet de care poate unii au auzit și marea majoritate cred că nu. Acest mare om a rămas însă în mintea și inima unora dintre noi, în sufletul unor români încă din perioada postdecembristă, când a militat pentru unirea Basarabiei cu țara mamă - România, când a luptat cu înverșunare pentru reîntregirea neamului românesc. S-a alăturat acestei nobile cauze la podul cu flori de peste Prut, râul care ne desparte în două suflete care au aceeași inimă română.
              Mi-a fost dat să ajung să-l și cunosc  pe acest om firav, simplu, retras, modest, cu suflet de artist și cu inima română. Cu emoție și bucurie în suflet îmi reamintesc de poetul basarabean Grigore Vieru, venit la Ipotești să-l sărbătorească pe Eminescu, idolul său, dar și modelul care l-a inspirit în întreaga sa creație artistică. Militant desăvârșit al limbii și culturii române, al tradițiilor strămoșești, Grigore Vieru a creat adevărate opere artistice atunci când a scris despre limba noastră cea română, despre sat și despre țară, despre mamă, precum și multe texte dedicate copiilor.
              Am avut ocazia să merg și la casa sa memorială de la Pererita, în Republica Moldova, ascultându-i povestea, văzându-i locurile natale și aflând informații noi despre dumnealui și familia sa.
              Jurnalist, poet, textier, redactor, Grigore Vieru a servit țara cu fermecatul său condei. Urmând latura filologică a formării sale, acesta și-a dedicat viața scrisului. Astfel, vorbim despre o bogată creație artistică, premiată cu numeroase distincții, dar și izvor de inspirație pentru alți scriitori.
             După ce a debutat în 1957 cu o plachetă de versuri pentru copii, "Alarma", apreciată de criticii literari, următorul an i-a apărut a doua culegere de versuri, tot pentru copii, "Muzicuţe".
             Între 1960 şi 1963, Vieru a fost redactor la editura Cartea Moldovenească, unde  i-au apărut şi două plachete de versuri pentru copii: "Făt-Frumos şi Curcubeul" şi "Bună ziua, fulgilor!". A fost un oaspete des al „Căsuței Poeziei” din satul Cociulia, unde apare celebra carte pentru preșcolari „Albinuța”.
             În 1964, publică în revista Nistru poemul "Legămînt", dedicat poetului nepereche Mihai Eminescu.
             În 1965, îi apare volumul "Versuri pentru cititorii de toate vîrstele", pentru care i se acordă Premiul Republican al Comsomolului în domeniul literaturii pentru copii şi tineret.
               În 1967, revista Nistru publică poemul "Bărbaţii Moldovei". În 1968 apare volumul de versuri lirice "Numele tău", apreciat de critica literară ca fiind cea mai originală apariţie poetică și devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură naţională contemporană. Poeme din volum sunt intitulate "Tudor Arghezi", "Lucian Blaga", "Brîncuşi", iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiş şi Marin Sorescu, iar asemenea dedicaţii apar pentru prima dată în lirica basarabeană postbelică.
             În 1969, el publică "Duminica cuvintelor" la editura Lumina, îndrăgită de preşcolari, care a devenit "obligatorie" în orice grădiniţă. Un an mai târziu se publică "Abecedarul", semnat de Spiridon Vangheli, Grigore Vieru şi pictorul Igor Vieru. De pe acest manual, modificat întrucâtva de-a lungul timpului, învață și astăzi micii basarabeni în clasa I. În 1989, tot Vieru și Vangheli au realizat varianta în grafie latină a Abecedarului.
             În 1970, apare volumul selectiv de versuri pentru copii "Trei iezi", fiind apoi retras din librării pentru poemul "Curcubeul", în care s-a găsit "ascuns" tricolorul românesc. Poetul, prin metafora curcubeului cu trei culori, elogia drapelul tuturor românilor.
             Grigore Vieru trece Prutul în 1973 în cadrul unei delegaţii de scriitori sovietici și  își vede visul de o viață împlinit, apoi vizitează Transilvania în 1974 la invitația oficială a președintelui Uniunii Scriitorilor din România, Zaharia Stancu, după care îi apare volumul de versuri lirice "Aproape".
             În 1977, la invitaţia Uniunii Scriitorilor din România, Vieru vizitează mai multe oraşe din România. Un an mai târziu, apare volumul "Steaua de vineri”, cu un cuvânt-înainte semnat de Nichita Stănescu.     
             În 1981, la editura Albatros din Bucureşti, în colecţia "Cele mai frumoase poezii", apare o selecţie din lirica poetului sub numele "Izvorul şi clipa", cu o prefaţă de Marin Sorescu.
             La sfârşitul anilor '80, Grigore Vieru se găseşte în prima linie a Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv cântecele pe versurile sale) având un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a basarabenilor.
             În 1988 i se acordă cea mai prestigioasă distincţie internaţională în domeniul literaturii pentru copii: Diploma de Onoare Andersen. În acelaşi an apare cartea de versuri "Rădăcina de foc".  A fost autorul primului text cu grafie latină din Basarabia postbelică.
             În 1997, Editura Litera din Chişinău lansează volumul antologic "Acum şi în veac", iar în 2000 este decorat cu Medalia guvernamentală a României "Eminescu" - 150 de ani de la naştere.
             Grigore Vieru a fost decorat post-mortem cu Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Mare Cruce.
                 
 Bibliografie:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu