Grigore Vieru între Basarabia și România Simplitatea limbajului – marcă a nației româneProf. Grecu Gianina
Limba și literatura română
Grad didactic I
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică

            Poet din Republica Moldova, Grigore Vieru a adus o contribuție importantă la dezvoltarea literaturii române, implicându-se în lupta românilor de peste Prut pentru independență. Poezia sa mesianică și orfeică a căpătat o popularitate remarcabilă, fiind analizată de numeroși critici literari din țară, până în prezent existând peste douăzeci de studii monografice.
            Pentru omul de rând, Grigore Vieru reprezintă vocea românilor - moldoveni care suferă de dorul țării - mame, suferința căpătând dimensiuni apocaliptice. Versurile sale cântate de Ion și Doina Aldea Teodorovici răsună peste Carpați ca un strigăt de disperare: Mă uscam de dor în piept cu plânsul, / Nu știam că dor mi-era de dânsul, /  Nu știam că doina mi-o furară, / Cu străvechea si frumoasa țară, (Eminescu). Zbuciumul vierean se aseamănă cu îndemnul lui Al. Mateevici Deșteaptă-te, române!  sau cu revolta  lui O. Goga din Noi vrem pământ.
            Istoricului literar Theodor Codreanu din Huşi vorbește despre Vianu în lucrarea Duminica mare a lui Grigore Vieru ca fiind „cel mai citit poet român din toate timpurile”[1], reușind să se facă remarcat și tradus inclusiv în țările ex-sovietice. Traducătorii din aceste țări au apreciat spontaneitatea și simplitatea limbajului, lirica sa fiind apropiată de sufletul inocent al copiilor. Astfel, multe dintre creații sale au apărut în manualele școlare.
            În aparență simple, poeziile sale pot ascunde multiple simboluri. Amintim aici poeziile pentru copii ca  Puișorii, Iedul, Ursul,Vaca.Versurile sale ne aduc în prim plan vizual și auditiv virtuțiile pe care ființa umană le apreciază cel mai mult: iubirea, pacea, inocența copilăriei.
            Lumea diversă și surprinzătoare a necuvântătoarelor este descrisă în poezii scurte, formate dintr-un catren. Asistăm la obiceiurile furnicii care muncește de dimineață până seara: Suie frunza, urcă ram:/ „Tare mult de lucru am!”/ Trece valea, trece coasta:/ „Tare-i scurtă viaţa asta!” Repetiția adverbului „tare” sugerează eforturile ființei umane de a se depăși, în ciuda inevitabilului morții. Exclamația din finalul poeziei arată fatalitatea vieții, tragedia existențială asupra căreia planează trecerea în neființă. Destinul omului, care se afundă în mediocritatea societății fără posibilitatea de a se îndrepta, se regăsește în obiceiurile purcelului care se afundă și mai mult în noroi: Stă purcelul jos în paie:/„Sunt murdar. Murdar de tot. / Trebuie să-mi fac o baie”/ Şi s-a dus s-o facă-n glod. În schimb, Albinuța capătă chipul mamei care luminează casa.
            Copilăria nu este lipsită de suferință „Majoritatea versurilor lui Vieru au caracter de împărtăşire cu misterele pământului şi ale universului, unele sunt cântece de lume sau ceremoniale care relevă o comunicare erotică cu tot ce ne înconjoară, o cucernică înfiorare în faţa fenomenelor, de unde şi aerul de ritual, de baladă sau de legendă” [2]
            Imaginea mamei este o adevărată icoană la care sufletul românesc se închină veșnic. În orice colț de lume vei ajunge, vei descoperi imaginea mamei impregnată în univers, parte integrantă din el: Iarba ştie cum te cheamă, / Steaua ştie ce gândeşti. (Făptura mamei) Ea reprezintă  vecie, / Nemuritoare carte /De dor şi omenie / Şi cântec fără moarte! (Mi-e dor de tine, mamă) Natura cucerește prin simplitate și prin puterea ei de înțelegere a sufletului uman: Sub stele trece apa / Cu lacrima de-o samă, (Mi-e dor de tine, mamă). Totul a fost gândit încă de la facerea lumii. Atunci când iarba înverzește, atunci când florile înfloresc sau când steaua apare pe cer, chipul mamei nu dispare ci se îmbină cu natura într-o deplină armonie. Criticul literar Mihai Cimpoi observă o asemănare între Grigore Vieru și George Bacovia, considerându-l  „o figură singulară,” în contextul actual, așa cum a reprezentat și Bacovia în perioada interbelică. În viziunea acestuia, el este „o ființă fragilă…Poetica sa e una a concentrării, a intensității, a restrângerii”[3]
            Cunoscut drept promotorul limbii române și grafiei latine, Grigore Vieru se remarcă prin lirica sa, în aparență simplă, dar totuși profundă. Cel mai cunoscut poet din Republica Moldova a devenit un simbol pentru românii de peste Prut. El vorbește de Ștefan cel Mare ca icoana neamului meu, de Decebal brav și sfânt, de Mihai Viteazul, a cărui  spadă  făcea dreptate / Cu iubire pentru ţară., iar Cuza va fi slăvit pururi.
            Opera poetică viereană reprezintă sunetul lăuntric al sufletului românesc zbuciumat de război și nedreptate. Obsedat de recuperarea limbii strămoșești, „poetul trebuie să aibă senzaţia forţei primordiale a cuvântului faţă de materialul verbal”[4] Flacăra revoltei se aprinde odată cu versurile sale: Măi române, măi frăţâne, / Ce ai tu de la ruşine?! / Că păgânul tor mai rău, / Mai rău urcă-n capul tău;... / Din răbdare ce ai oare?! / Decât lanţul vechi pe os, / Decât timpul scorburos! (Măi române) Toate aceste interogații scot la iveală revolta și suferința unui neam care a răbdat de veacuri.
             În concluzie, poezia lui Grigore Vieru ne-a demonstrat pe deplin că Suntem în cuvânt și-n toate, / Floare de latinitate, (Eminescu). Traseul nostru existențial este marcat tocmai de elementele esențiale vierene: de etapa copilăriei, chipul mamei, natura, locul nașterii și limba. El se dovedește românul acela autentic care printr-o îmbinare simplă de cuvinte, ca într-un joc de copii, poate divulga cititorului toate acele suferințe milenare ale poporului nostru.  

Bibliografie:

·         Asatiani, Guram, Крылья и корни, Moscova, 1981.
·         Cimpoi, Mihai, Mirajul copilăriei, Chișinău, Colecția: În lumea copiilor, 1968.
·         Idem, Grigore Vieru, poetul arhetipurilor, Iași,  Editura Princeps Edit, 2009.
·         Codreanu, Theodor, Duminica mare a lui Grigore Vieru, Iaşi, Princeps Edit, 2010.


[1] Theodor  Codreanu, Duminica mare a lui Grigore Vieru, Iaşi, Princeps Edit, 2010.
[2] Mihai Cimpoi, Mirajul copilăriei, Chișinău, Colecția: În lumea copiilor, 1968, p. 34,  apud Theodor  Codreanu, op. cit., p. 19.
[3] Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, poetul arhetipurilor, Iași,  Editura Princeps Edit, 2009,  p.11.
[4] Guram Asatiani, Крылья и корни, Moscova, 1981.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu