Între iarbă și cer (Valori în poezia lui Grigore Vieru)
Prof. Mihaela Budeanu Mihalachi Mihaela, Limba și literatura  română,
gradul didactic I, Liceul Dimitrie Negreanu Botoșani

           În literatura română, scriitorul a  învățat mereu de la Istorie, de la Școală, de la Viață și de la Suferință. Pentru unul dintre cei mai autentici scriitori români, Grigore Vieru, învățătura a venit de la iarbă, de la cer, de la păsări, de la graniță și de la tot ce e legat de suferința neamului său. Poet basarabean, Vieru a înțeles că principala formă de a lupta împotriva opresiunii sovietice este Cuvântul. Acesta a trebuit să treacă printr-o purificare spirituală, pentru a rămâne doar rădăcină de trăire și de simțire profund românească.
Astfel, încă din perioada studenției, Gr. Vieru a descoperit că sensul creatorului e acela de a învăța să fie în același timp dascăl, preot, cântăreț al suferinței colective, analist politic și soldat al cugetului românesc, dar și medic al sufletului: ,,Arată- mi-se-n vis un cântec”. Puterea creatorului venea, așa cum afirma Adrian Păunescu într-o mărturisire despre poetul basarabean, din credință.(...) Pentru el , mama a fost mama adevărată, dar și România întreagă. De aceea, casa părintească se confunda cu țara întreagă, dincolo de granițele de iarbă pe care le trecea cu numeroase motive ca și cum materealitatea lor era insesizabilă pentru poet. 
Vieru a declarat într-un interviu că responsabilitatea unui poet e cea care îl definește din perspectiva acestor profeții. Etimologia cuvântului e cea de făuritor, creator și astfel Grigore Vieru și-a considerat talentul o responsabilitate față de neam. El a transformat granița de sârmă ghimpată într-una de iarbă și flori. 
Universul valorilor liricii lui Grigore Vieru este unul armonios, într-o perfectă simbioză: Mama e Patria, Iarba e Casă, Familia e duminică, iar Biserica ține loc de suflet. Ce  altă definiție mai bună s-ar putea da unui apostol al simțirii nationale?!  Ce alte versuri puteau fi alese ca epitaf pentru el dacă nu:
„Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi”. Rugat să lămurească aceste cuvinte, poetul a răspuns că : „A fi simplu nu e treabă ușoară. A fi simplu înseamnă să mori câte puțin în fiecare zi, în numele celor multi, până te preschimbi în iarbă”. Aceste lucruri aparent simple îl tentau permanent  pe Grigore Vieru si prefera să se confunde sau să evadeze în lumi în care sufletul se eterizează: natura, copilăria sau visul. În poezia  „Unde fugim de acasă?”, dedicată lui Marin Sorescu poetul se confesează cu bucurie, stiind că,  în secolul dramatic pe care-l trăiește, are speranța metamorfozării în copil. Ce forță îi dă această nouă stare, aflăm din versurile:
„Jucându-mă,/ Mă ascund/ După o rază de soare, /După genele mele/ Lăsate peste doi sâmburi/Umezi-amari/ După un spic, după o fragă,/După un iepure ce aleargă,/ În ochii ariciului,/ În felinarul licuriciului,/ În umbra unei albine.”
        În acest univers, poetul este într-un permanent și fecund dialog cu Divinitatea, Cosmosul, Pământul, Prutul. De altfel, suferința nu vine din lipsa comunicării cu Universul, ci din faptul că ,, dacă visul unora a fost să ajungă în cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul.” Este atâta firesc în acest creator basarabean,  încât te încearcă o întrebare asemănătoare cu a lui Lucifer izgonitul din Rai. Lucrarea sa pare să aibă ceva din firescul și inevitabilul Creației. Gândirea sa e la fel de pură ca acel cuvânt de la Început.
....iar gândul lui, gândul lui  vrea doar să transforme granița în iarbă!
       
Bibliografia:
1.      Grigore Vieru, Rădăcina de foc, București. Editura Univers, 1988
2.      Tudor Topa, Voievozii inspirației, Chișinău, 2007
3.      Arhimandritul Mihail Daniliuc, Doxologia.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu