Iubirea în poezia lui Grigore Vieru


               

Prof. Felicia Năpîrcă, Limba şi literatura română, Grad didactic II
Şcoala Gimnazială "Aristotel Crîşmaru" Drăguşeni  

      Pentru a schimba ceva, trebuie să luptăm în fiecare clipă, fiind  inarmaţi cu opera viereană, şi cu sufletul de copil al poetului.Tematica poeziilor sale se apleacă asupra tuturor celor care emanau iubire, care puteau să iubească, să transimtă sentiment. Pentru poet mama, era sufletul său, era viaţa însăşi, de aceea a cântat despre ea mereu şi pretutindeni, aşa cum vor arăta în ceea ce urmează. Ne vom apleca asupra câtorva aspecte din viața și opera sa pe care, poetul le-a respectat și iubit  în același timp cu îndârjire.

     Poetul român, Grigore Vieru a  fost membru corespondent al Academiei Române. S-a născut și a activat în Republica Moldova devenind un simbol al valorilor şi unității românești, fiind strâns legat de ambele maluri ale Prutului.
          Tematica lui Grigore Vieru este aparent simplă dar în același timp foarte profundă. A scris poezii despre mamă, natură, sat, poezii cu caracter social, abordând de asemenea valorile și tradițiile românești.
  Grigore Vieru a fost și este un poet al iubirii, al iubirii statornice, incoruptibile, mesiatice și chiar martirice: ”Doamne, poate că/N-am fost nici sfânt, nici oștean./Pur și simplu, ziditu-m-am de viu/În templul Limbii Române”. Acesta a picurat iubire în inima ostașului care nu a putut să-și îndrepte arma înspre propria-i țară, a colorat zâmbetul copiilor cu iubirea de albină, de flori, de ciocârlie, a luminat cu iubire chipurile mamelor obosite de așteptarea unui odor, unui fecior…a cântat Duminica, ziua cea sfântă, iar genunchii și i-a plecat doar în biserică...a trăit cu rost duhovnicesc, iar arma sa i-a fost cuvântul și o taină care l-a apărat de cei care nu au știut cum să-i respire gândul: ”Ascultă mulgătorule de zahăr/ Și cocoșatule sub temenele/Eu știu că stai ca viermele în măr/În miezul vorbei și suflării mele”
      De altfel, Grigore Vieru însuși mărturisește că este, prin excelență, un poet al iubirii „Sunt deci un poet al iubirii, iar iubirea este a poeziei. Iubirea este singura dreptate pe lumea asta. Iubirea este o jertfă zilnică. Păcat că măreția sacrificiului o găsim mai mult în singurătatea iubirii.” – sentiment pe care s-a axat destinul său „Dacă n-ar fi iubirea, m-aș teme de viață”. Cel mai simplu și cel mai modest poet, cel mai curat în acțiune și cel mai revoltatat în gândire, cel mai român și cel mai basarabean, cel mai sătul de istorii inventate despre identitate și cel mai flămând de istoria adevărată a dorului hăituit în zări îndepărtate, a dorului ”furat” de țară, de un frate…Mitizat încă din timpul vietii, Grigore Vieru s-a „judecat”singur, cu aceeași luciditate și onestitate care i-a caracterizat întreaga viață, pentru posteritate „Nu sunt un mare poet. Nu harul ci lacrima mea e mare”.

 Din altă parte privind , Vieru abordează motivul mamei dând naștere și unei discuții pe tema “restringerii” , apoi a reluării   temelor. Aici este oportun să explicăm că limitarea motivului mamei a avut o semnificație deosebită, poetul sustrăgându-se conștient și ingenios “datoriei”de a evoca “artistic” cuceririle și aspirațiile omului sovetic,  binefacerii “prieteniei popoarelor” și altor teme și sarcini prevăzute de hotărârile de partid și de indicațiile forurilor conducătoare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, chiar în contextul reluării insistente a motivului poetic al mamei , scriitorul procedează in fiecare poezie in mod original, punea în lumină semnificații noi ale motivului , depunea eforturi cuvenite pentru a nu se repeta, aceasta reușindu-i de cele mai multe ori.
        Poetul îi atribuie sfințenie mamei sale, o divinizează asemeni unei icoane. Ea  reprezintă un simbol sacru pentru autor datorită sufletului curat și purificator. Emană credință și încredere tuturor celor pe care îi înconjoară.Are imensa putere de a schimba gânduri și simțăminte . Acestei ființe minunate i se atribuie meritul de păstrare și perpetuare a credinței în puterea divină. Mama este prezentă în conștiința și  duhul fiecărei persoane datorită faptelor mărete , pe care le-a făcut și pe care va continua să le mai facă.
         În operele sale mama lui Grigore Vieru nu este doar a sa.  Prin persoana părintelui său,poetul a reprezentat toate mamele sau toate femeile ce pot deveni, atribuindu-le acest cuvânt sfânt și plin de har: ,,Mama”. Autorul dorește să transmită că orice mamă are forța de a da viață,de a oferi viitorul din trupul său. Dumnezeu i-a dat puterea de a-și iubi necondiționat copiii, iar mama fără dragoste de copii e ca cerul fără stele. Ea și-a luat răspunderea de a duce pe umerii ei atât de fragezi, dar totodată puternici, greutatea acestei lumi atât de diferită,complicată și .  În lumea poetului Vieru,mama rămâne femeia cu lacrimi în ochi,cu chipul de o frumusețe divină și suflet sfânt și curat.

   Ca și in poezia pentru copii , în creația sa pentru adulți G.Vieru pornea de la sacralitatea ori poate mai curând de la sacralizarea unor finite și adevăruri pe care literatura “realismului socialist” , nereușind să le lichideze definitiv , le trece cu precădere pe un plan secundar. Mama nu încearcă , desigur , să fie mama , dar în epoca imediat postbelică rolul ei revenea, în mare, Patriei.
        “Despre poetul Grigore Vieru se poate vorbi sub aspectul diferitelor arte a cuvintelor şi mai ales în această împerechere firească – mama, graiul. Cele mai vechi cuvinte, pe care cu atâta talent le-a redescoperit G. Vieru. ” (Ion Vatamanu)

Bibliografie :
1.  G. Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, 1982
2.  Ion Ciocanu –  Literatura romana contemporana din Republica Moldova, Chișinău, 1999

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu