Grigore Vieru – Sufletul de aur al Basarabiei





Sandu Ana-Lăcrămioara, limba engleză, Gradul didactic I
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Ipoteşti


         Grigore Vieru este mai mult decât un poet, este însuşi poate fi considerat sufletul Basarabiei care trăieşte prin poezie, prin frumosul cultivat. Poetul a ştiut foarte bine să aşeze alături cuvintele precum Grai, Mamă, Patrie, Iubire şi de aceea merită cununa recunoştinţei noastre. Creaţia lui Grigore Vieru aduce dovada forţei sacralizante a poeziei şi dragostei.
Opera remarcabilă a  poetului cuprinde o serie de volume inegalabile în  conţinut şi originalitate. În lucrarea literară Acum şi în veac: Poeme, cântece, confesiuni , temele obsedante ale poetului sunt: izvoarele, tradiţia populară şi cea clasică, limba în care te exprimi, în care poţi râde şi plânge: „Şi doar în limba ta/ Poţi râde singur/ Şi doar în limba ta/ Te poţi opri din plâns” (În limba ta). Cea mai frumoasă temă a poeziilor lui Grigore Vieru este iubirea niciodată egal împărţită între mamă şi iubită, între siguranţa modestă şi darnică a mamei şi nesiguranţa geloasă a iubitei: „Merg eu dimineaţa, în frunte,/ Cu spicele albe în braţe/ Ale părului mamei./ Mergi tu după mine, iubito,/ Cu spicul fierbinte la piept/ Al lacrimii tale” (Ars poetica).
Volumul intitulat Cele mai frumoase poezii  conţine o serie diversă de poezii despre limba română: În limba taCântec scrisului nostru, Glontele internaţional, Discurs electoral ş.a.; despre chipul mamei: Făptura mamei, Buzele mamei, Mâinile mamei, Părul mamei, Nopţile mamei, Tăcerea mamei, Cântec de leagăn pentru mama, Mama intră-n mare, Când sunt eu lângă mama ş.a.; dar şi despre unitatea neamului:Patria, Scrisoare din Basarabia, Inscripţie pe stâlpul porţii, Poem, Ridică-te ş.a.
Grigore Vieru este în generaţia sa de basarabeni un fel de port-drapel, de-aceea o poezie precum Ridică-te, Basarabie - o poezie de luptă şi unire, este compatibilă cu poezia Deşteaptă-te, române.
Simbolul obsedant al creaţiei vierene reflectat şi în cartea Rugăciune pentru mama  este „mama”. Acest simbol transpare în poezie cu toată încărcătura de afecţiune pe care fiinţa mamei ne-o aduce în minte. Prezenţa mamei înseamnă pentru poet starea de bine, iar pierderea ei echivalează cu pierderea vârstei de aur a copilăriei: „Pierzând pe mama/ Mi-a rămas Patria./ Dar nu mai sunt copil” (Caut umbra).
În dialogul din postfaţa antologiei Strigat-am către tine, Grigore Vieru afirmă cu o modestie care îi creşte şi mai mult valoarea: „Eu cred cu adevărat în opinia mea despre mine însumi, iar ea n-a fost niciodată exagerată. Nu sunt un mare poet. Sunt un poet. Românii au numai două genii: poetul anonim şi Eminescu”.
„Volumul antologic, apărut la sfârşitul anului 2002, la cea mai bună editură chişinăueană – „Litera”, reprezintă un „strigăt” existenţialist desperat, asemănător nu numai celebrului „Ţipăt” expresionist, ci mai ales, acelor miraculoase cuvinte biblice scrise în aer de o nevăzută Mână „Mane, Tekel, Fares” (metafora mistică a unei prăbuşiri inevitabile)...”
Poezia lui Grigore Vieru are un ton şi un univers propriu în opera poetică Taina care mă apără. Poetul s-a prezentat adesea pe sine ca purtător al mărturisirii unei suferinţe nespuse şi a unei lacrimi imense, care a spălat sufletele chinuite ale concetăţenilor săi: „Puternic nu sunt./ Nu pot fi de faţă / Cu sângele meu/ Când este rănit./ Nu îndrăznesc/ Să calc în picioare/ Vipera care m-a încolţit./ Nu pot duce până la capăt/ Nu pot până la capăt/ Cântecul dulce./ Scriind,/ Parcă-aş ara cu o cruce...”
În concluzie „Grigore Vieru este un Mare şi Adevărat poet. El transfigurează natura gândirii în natura naturii. Ne împrimăvărează cu o toamnă de aur. Cartea lui de inimă pulsează şi îmi influenţează versul plin de dor, de curată şi pură limpezire” (Nichita Stănescu).
Bibliografie:
Acum şi în veac: Poeme, cântece, confesiuni / Grigore Vieru. – Bucureşti ; Chişinău : Ed. Litera Internaţional. – 311 p.
Cele mai frumoase poezii / Grigore Vieru. – Bucureşti : Ed. Jurnalul, 2009. – 185 p.
Rugăciune pentru mama / Grigore Vieru. – Craiova : Ed. Scrisul românesc, 1994. – 190 p.
Strigat-am către tine / Grigore Vieru. – Chişinău : Ed. Litera, 2002. – 270 p.
Taina care mă apără : opera poetică / Grigore Vieru ; pref. de Mihai Cimpoi ; postf. De Theodor Codreanu. – Iaşi : Ed. Princeps Edit, 2008. – 700 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu