Grigore Vieru-,,o flacără nestinsă” pentru noi

Patraş Camelia-Mihaela,prof.înv.primar-Gradul I,
Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava

Grigore Vieru este cel mai popular şi îndrăgit poet din Republica Moldova. Poet al copilăriei şi al plaiului natal, al maturităţii şi dragostei, s-a impus printr-un stil particular şi o tonalitate lirică aparte.
Marele poet şi-a valorificat talentul artistic şi s-a impus ca o personalitate artistică încă din anii de studenţie, când frecventa cenaclul universitar.A participat la cele mai importante manifestări culturale, sociale şi politice ale intelectualilor basarabeni, luptând pentru oficializarea limbii române şi revenirea la alfabetul latin, pentru independenţa şi suveranitatea Basarabiei, pentru reunirea ei cu Patria-mamă.
Cultul copilului şi al copilăriei, al plaiului mioritic, al mamei şi al maternităţii domină poezia lui Grigore Vieru.
Marele poet a iubit poporul român din toată fiinţa sa şi şi-a consacrat întreaga viaţă copiilor, îndrăgostiţilor, maturilor, lăsând în urma sa o operă incontestabilă, monumentală, de o rară muzicalitate şi frumuseţe.
Plin de sensibilitate, a dedicat numeroase poezii sufletului omenesc.El a fost numit pe bună dreptate ,,Poet al lucrurilor sacre”.A fost mai mult decât un poet şi trăieşte şi astăzi prin frumosul pe care l-a semănat în sufletele copiilor, prin creaţiile sale care au devenit nemuritoare.A fost un om plăpând, cu suflet de copil, a fost poetul dragostei de viaţă, de ţară, de neam, de adevăr.,,Sunt iarbă.Mai simplu nu pot fi”-aşa se intitula poetul Grigore Vieru, un adevărat maestru al cuvântului, al scrierii frumoase,plină de sensibilitate şi iubire de semeni.
Nu întâmplător marele poet a fost întotdeauna un copil în adâncul fiinţei sale.Abecedarul pentru preşcolari ,,Albinuţa” i-a conferit cea mai înaltă distincţie din domeniul literaturii pentru copii-Premiul ,,Andersen”.
Punctul de plecare în poezia pentru copii o constituie singurătatea sfâşietoare pe care a trăit-o poetul în copilărie.Acea perioadă din viaţa lui nu a fost una tocmai fericită.Foametea şi războiul şi-au pus amprenta în sufletul poetului şi glasul lui a devenit unul plin de tristeţe, de amărăciune, dar, în acelaşi timp sensibil şi foarte muzical.
Dorinţa arzătoare ca toţi copiii să trăiască în pace avea să-i călăuzească paşii spre o creaţie incontestabilă, ca un manifest al poetului pentru linişte şi armonie:
,,Înfloresc în jur copacii
Ceru-i luminos.
Pentru pace, pentru pace
Mulţumim frumos.”              (,,Mulţumim pentru pace”)
Poeziile pentru copii scrise de Grigore Vieru au un adevărat caracter educativ.Muzicalitatea lor aparte le face uşor de memorat.Din poeziile marelui poet, copiii pot învăţa să-şi respecte părinţii, să-şi iubească patria, limba maternă.Mama devine în poeziile lui Grigore Vieru un adevărat simbol, ea fiind centrul Universului. Fără ea, fiinţa cea mai dragă, nimic nu ar putea exista.
Din versurile lui Grigore Vieru învăţăm că natura, cu toate frumuseţile ei, înnobilează omul, îl face mai bun.Satul şi jocurile copilăriei îl transpun pe micul cititor într-o lume feerică a bucuriei şi a împlinirii, a devenirii fiinţei umane.
Poeziile dedicate ţării şi neamului românesc îi trezesc micului cititor profunde sentimente de patriotism.Dragostea faţă de frumuseţea limbii materne este transmisă micului cititor prin versuri de o rară muzicalitate în poezia ,,Frumoasă-i limba noastră”.Chiar şi pasărea măiastră îşi doreşte să asculte ,,cu drag şi cu mirare” limba noastră:
,,Pe ramul verde tace
O pasăre măiastră.
Cu drag ş cu mirare
Ascultă limba noastră.”
                                                (,,Frumoasă-i limba noastră”)
Prin întreaga sa creaţie artistică, Grigore Vieru ne-a mângâiat sufletele cu versuri divine, ne-a transpus într-o lume frumoasă, plină de sensibilitate şi adevăr.E o mare onoare pentru noi, astăzi,să transmitem aceste valori incontestabile generaţiilor de copii pe care îi formăm, căci întreaga sa creaţie este un adevărat ,,tezaur” prin valorile pe care le cuprinde.
Grigore Vieru va fi pentru noi toţi ,,o flacără vie” care nu se va stinge niciodată, un punct de plecare spre cele mai frumoase valori morale:Adevăr, Sinceritate, Iubire.
                                        
                                Omagiu Marelui Poet, Grigore Vieru
                                                                            Prof.Patraş Camelia-Mihaela
De-aş fi o pasăre ţi-aş da
O pană din aripa mea
            Să scrii, DRAGĂ POET, cu ea
Iubirea din fiinţa ta.

Un fir de iarbă tu poţi fi
Sau un Luceafăr într-o zi,
Un iubitor de neam şi ţară,
O floare dulce şi suavă.

Ai scris în versuri imnuri sfinte
Şi-ai contopit iubirea în cuvinte,
Punând un strop de bucurie
În dulcea şi frumoasa mea copilărie.
Bibliografie:
1.Vieru,Grigore Scrieri alese,Literatura artistică,Chişinău,1984;
2.Cimpoi,Mihai, Univers matern, univers al copilăriei, prefaţă la Vieru, Grigore Opere alese, Literatura artistică, Chişinău,1984;
3.Ţigăuş, Virgil Nistru, Grigore Vieru iluminat de poezie ,Editura Universităţii din Chişinău, 2006

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu