Grigore Vieru – poetul tuturor românilor


Prof. înv. primar Bîldigău Ana    Gr.did. I
Școala Gimnazială Asău

Grigore Vieru a fost mai mult decât un poet, a fost însuşi sufletul Basarabiei.Pentru poet dispariţia fizică nu înseamnă moarte, el trăieşte prin poezia sa,prin frumosul semănat în inimile copiilor.A fost, este şi va rămâne Pilonul de rezistenţă a culturii naţionale .Tot ce e mai frumos astăzi poartă numele lui. A ajunge să poţi să redai istoria neamului în poezie, să poţi să aperi cei al tău prin poezie şi să crezi că eşti auzit de Dumnezeu prin poezie înseamnă să fii un poet ales.Aşa a fost Grigore Vieru – poet al neamului, care a ştiut cel mai bine să aşeze alături cuvintele ca Grai, Mamă, Patrie, Iubire şi de aceea merită cununa recunoştinţei noastre.Acest om plăpând cu suflet de copil a trăit în limba română, ducând pe umerii săi firavi crucea neamului nostru spre un viitor mai bun.Visul său era de a ne uni prin cuvânt, prin bunătate şi iubire de aproape.


Poetul Grigore Vieru afirma că „Limba unui popor este istoria lui. Limba nu este a scriitorilor, a savanților lingviști, a profesorilor de limbă și literatură, ea aparține poporului, celor care au trudit la ea de-a lungul veacurilor, înălțându-i strălucitoarea ființă. Cu alte cuvinte, aparține strămoșilor noștri, și mai ales, celor care vin după noi. Uitând un cuvânt trebuincios, necesar, o expresie din comoara graiului matern, uiți ceva din istoria poporului tău.”
Ceea ce conferă o frumusețe tragică poeziei lui Grigore Vieru este tocmai conștiinței valorii imense a limbii. Când citim o poezie de Grigore Vieru ni se transmite sentimentul că trebuie să acordăm o importanță deosebită fiecărui cuvânt, pentru că a fost obținut cu greu.
Un destin ce s-a întrecut pe sine în cruzime l-a obligat pe Grigore Vieru să fie nu numai un personaj al istoriei, așa cum orice poet are dreptul să fie, ci și un tragic creator de istorie.
Venind în literatură după moartea lui Stalin și după alte evenimente care au schimbat în bine starea de lucruri din fosta Uniune Sovietică, format la școala literară a folclorului autohton, dotat cu un simț ales al cuvântului și al sunetului poate și din cauză că în copilarie a cântat în cor și la diferite instrumente, fiind vecin și prieten cu vestitul lăutar Dumitru Blajinu, a înfăptuit în literatura română de la est de Prut o adevărată revoluție. În locul istorisirilor anoste, plictisitoare despre prietenia copiilor de diferite naționalități, despre necesitatea de a-și iubi fierbinte patria de necuprins, în locul lozincilor rimate și al altor surogate care constituiau până atunci literatura moldovenească pentru copii, Grigore Vieru le spunea celor mici adevăruri mari în imagini aparent simple, adânc simțite și usor memorabile, datorită semnificațiilor etice adânci și elementului umoristic omniprezent: Iedului îi cresc cornițe:/ două vârfuri de penițe!/ Și cu ele, ca băieții,/ iscălește toți pereții sau: Stă purcelul jos în paie:/ Sunt murdar. Murdar de tot,/ Trebuie să-mi fac o baie... / Și s-a dus s-o facă-n glod . Poeziile lui Grigore Vieru (Iedul si, respectiv, Purcelul) stârneau sensibilitatea dar și hazul copiilor. Poetul nu-și desconsidera cititorul fraged, manifesta încredere în capacitatea lui de  a întelege just și adânc expresia poetică: La noi mai dulce-mi pare/ Și pâinea din ștergar,/ Și apa de izvoare/....
Poezia lui Grigore Vieru, destinată copiilor, te captivează prin armonia simplității aparente și a complexității subtextuale, este amuzantă, spirituală de o înaltă inventivitate și spontaneitate artistică.
            În toiul rusificării acerbe a românilor basarabeni, nemaivorbind de oprimarea până aproape de desființare a limbii băștinașilor din Transnistria și din Bucovina, Grigore Vieru a avut curajul de a scrie simplu, impresionant și prin finalul poeziei” Frumoasă-i limba noastră!” profund: Pe ramul verde tace/ O pasăre măiastră,/ Cu drag și cu mirare/ Ascultă limba noastră.// De-ar spune și cuvinte/ Când cântă la fereastră,/ Ea le-ar lua, știu bine.                                                                         Într-un atare context finalul patetic se afirmă ca expresie firească a dragostei față de plaiul natal: Dragule, meleagule,/ Duiosul nostru cânt,/ Smolitule, truditule,/ Frumosul meu pământ . Originalitatea întelegerii obiectivelor poeziei, oralitatea și simplitatea ca factori exteriori ai comunicării poetice, îndaratul cărora stau caracterul modern al expresieișsi complexitatea autentică a poeziei dintotdeauna, au asigurat din start succesul creației lui Grigore Vieru.                               Talentul înnăscut al scriitorului, grija lui permanentă față de arta cuvântului, atitudinea dreaptă față de problemele vieții și alte asemenea calități și particularități ale creației lui Grigore Vieru au ridicat într-o mare măsură prestigiul poeziei noastre.                                                      Mihai Drăgan afirma despre Grigore Vieru,”un vizionar al poeziei românești de azi, e marea conștiință îndurerată a Basarabiei.”Bibliografia:
1.         Florentina Narcisa Boldeanu, ,,Grigore Vieru, poetul dimineții și al bucuriei’’, în Revista Știința literară Nr.2(25), 2012
2.         Matei Călinescu,A citi,a reciti.Către o poetica a re(lecturii), Editura Polirom,București
3.         omagiu@grigorevieru.md;
4.         Scriitori români motori - ,,Viață, activitate, opera” , Ed. Epigraf, Chișinău,

5.         Grigore Vieru, „ Acum și în Veac”, Ed. Litera

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu