Viața, activitatea și opera lui Grigore Vieruprof. pentru înv. Primar: Alecu Daniel, 

Școala Gimnazială ,,Sfânta Maria” Botoșani

      
         Grigore Vieru s-a născut pe 14 febr. 1935, în satul Pererița, în familia lui Pavel și Eudochiu Vieru, născută Dedic. A absolvit școala de 7 clase din satul natal, în anul 1950, după cum urmează școala media din orașul Lipcani, pe care o termină în 1953.
         Debutul literar  este în anul 1957 cu o plachetă de versuri pentru copii: ,,Alarma”. În anul 1958 a absolvit Institutul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Chișinău, facultatea Filologie și Istorie.
         La 8 iunie 1960 se căsătorește cu Raisa Nacu și se angajează ca redactor la revista ,,Nistru”, actualmente ,,Basarabia”, publicație a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Între anii 1960-1963 este redactor la editura ,,Cartea Moldovenească”.
        Scrie cartea pentru preșcolari: ,,Albinuța”, fiind oaspete des al ,,Căsuței Poeziei” din satul Cociulia, raionul Cantemir.
        În  anul 1968 publică volumul de versuri lirice ,,Numele tău”, cu o prefață de  Ion Druță.
  Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariție poetică. Devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură națională contemporană. Trei poeme din volume sunt intitulate: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuși, iar altele două sunt închinate lui Nicolae Labiș și Marin Sorescu, ce vor apărea în lirica basarabeancă postbelică. A fost membru PCUS din anul 1971. În anul 1973 Grigore Vieru vizitează România în cadrul unei delegații de scriitori sovietici și participă la întâlnirea cu redactorii revistei ,,Secolul 20”: Dan Hăulică, Ștefan Augustin Doinaș, Ioanichie Olteanu, Geo Șerban, Tatiana Nicolescu. La rugămintea sa vizitează mănăstirile: Putna, Voroneț, Sucevița, Dragomirna, Văratec. În anul 1974 scriitorul Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, îi face o invitație oficială din partea societății Uniunii, căreia poetul îi dă curs. Vizitează Transilvania, însoțit de poetul Radu Cârneci. În 1977 vizitează iarăși România însoțit de soția sa. În anul 1988 i se acordă cea mai prestigioasă distincție internațională în domeniul literaturii pentru copii: Diploma de Onoare Andersen.
   În anul 1980, Grigore Vieru se găsește în prima linie a Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, testele sale (inclusiv cântecele pe versurile sale) având un mare rol în deșteptarea conștiinței naționale a românilor din Basarabia. Poetul este unul dintre membrii fondatori ai Frontului Popular din Moldova și se află printre organizatorii și conducătorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989. Participă activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din RSSM în care se votează limba română ca limbă oficială și trecerea la grafia latină.
  Pe 16 ianuarie 2009, poetul Grigore Vieru a suferit un grav accident de circulație și a fost internat la Spitalul de Urgență din Chișinău. A încetat din viață pe data de 18 ianuarie 2009 în urma unui stop cardiac ce nu a mai putut fi salvat. A  fost înmormântat pe 20 ianuarie 2009 la Chișinău, în cimitirul central din strada Armeană. Chișinăul nu a mai cunoscuse asemenea funeralii de asemenea proporții de la înmormântarea soților Doina și Ion Aldea Teodorovici.
        Mihai Cimpoi despre Grigore Vieru
    Grigore Vieru este un poet prin excelență al Mamei și maternității. Mama poetului, concretă, reală, veghetoare și însuflețitoare a spațiului copilăriei care este unul, matern, devine Mama Naturii și a cosmosului, Mumă în genere. Mama va fi naturalizată, după cum, în același sens, natura va fi materializată,  Mama are capacitatea magică de a repara și a întreține întregul, starea de echilibru a omului și a universului: <<Această lună lină/ De nu va răsări,/În locu-i răsări-va/Lin chipul maică-mi>>. Maternitatea este eminamente Neuitare și poezia lui Vieru realizează, în fond, dubla mișcare de înaintare-întoarcere în circuitul, constant reluat al Amintirii.
     Mara mamă, în jurul căreia gravitează dorințele umanității, e arhetipul principiului structurat al universului ce se prefigurează în zorii omenirii, generând cunoscute figuri mitice: Mama Pâinii, Astarte, Isis, Maya, Magna, Anaitis, Afrodita, Sybile, Reya, Geya, Demeter, Miriam, sau Diana, Ephesia o multimamia, care apare ca o reprezentare iconografică a naturii în formă de femeie care ține un glob pământesc, mod de a exprima acțiunea de a ocroti și a alimenta tot ce este viu.
   În lirica lui Vieru străvechiul motiv este cultivat pe fecundul sol al tradiției românești, care naște o anume notă specifică a apropierii calde, învăluitoare, intimizatoare și înnemuitoare.
   Grigore Vieru este un poet remarcabil al copilăriei ca stare plenară, ca al doilea univers, creat de copil, adevărat homo ludens. Jocul ca atitudine suverană față de real presupune imaginație, simțul metaforicului și al familiarității lucrurilor, copilul lui Vieru, care preface curcubeul într-o coardă, are ca date organice atât impulsul de jos, cât și percepția intuitivă a frumosului; el nu mai este o jucărie oarecare, ci parte integrantă a ființei jucătorului. Grație cunoașterii profunde a logicii și psihologiei infantile, Vieru a creat unele din cele mai frumoase versuri pentru copii din poezia românească: <<Am găsit în prag un ou,/Oușorul este nou/ Nou ca rouă de sub stele,/Cald ca gura mamei mele>> (Oul); <<Bate toamna nucile,/Aurește frunzele, /Rumenește merele./Ce ești trist, măi greiere?>> (Toamna). <<Suie frunză, urcă ram: /<<Tare mult de lucru am!>>/Trece vale, trece coasta: /<<Tare-i scurtă viața asta>>(Furnica); <<Pe ramul verde tace-/ O pasăre măiastră, /Cu drag și cu mirare/Ascultă limba noastră./De-ar spune și cuvinte/ Când cântă la fereastră, / Ea le-ar lua, știu bine,/ Din limbă sfîntă a noastră>> (Frumoasă-i limba noastră). Grigore Vieru reactualizează și dă un farmec original motivului universal și totodată specific-românesc al copilăriei, concepută ca axis spiritual, ca tărâm al primordiilor și jocului recreator de lume, ca paradis recuperat prin simțul nealterat de <<secolul grăbit>>.
    Un capitol aparte în creația sa îl constituie poezia de inspirație națională și socială pe linia tradițională: Eminescu-Alexandri-Coșbuc-Mateevici-Goga, poezia-strigăt existențial, oracular-mesianică și înverșunat-pamfletară: <<Sunt pata cea de sânge, zisă/ Republica Moldovenească/ Ce-n loc să frigă ucigașii/ încearcă veșnic să-i zâmbească. /Sunt dorul care zboară peste /Zăgaz și apă înspumată-/Un fel de tristă libertate/ Cu lacrimi mari încoronata. /Sunt Prutul singur și istoric,/Ghimpată sârmă îl rănește/îl suge de-o vecie mare/El de-o veșnicie izvorăște / Sunt doina, taina ei, pe care / Nu poți s-o-năbuși, nici s-o sperii, / Chiar daca-ar fi acoperită / Cu -o mie una de Siberii>> (Sunt)
   Pe versurile lui Grigore Vieru, structurat-cantabile, au fost compuse numeroase cântece, foarte populare în Basarabia și în întreg spațiul românesc.
     Momente din viața poetului Grigore Vieru
În volumul de poezii pentru copii Trei iezi, ieșit de sub tipar în 1970, se găsește și poezia Curcubeul, în care Vieru, prin metafora curcuubeului cu trei culori, elogia drapelul tuturor românilor. Peste câteva zile de la difuzare, cenzura sovietică a retras cartea din librării, dând-o la topit, iar autorul a fost acuzat de diversiune.
    Tot în 1970, apare și Abecedarul, elaborat de Vieru în colaborare cu scriitorul Spiridon Vanghelie. De pe acest manual, modificat de-a lungul timpului, învață și astăzi micii basarabeni în clasa I. În 1989, tot Vieru și Vanghelie au realizat varianta în grafie latină a  Abecedarului.
    Vieru a scris, printre multe altele, versurile pentru coloana sonoră a filmului cu desene animate Maria Mirabela, iar poezia lui Vieru a fost pusă pe muzică și interpretată de Iurie Sadovnic. Ulterior, piesa a fost preluată și de Zdob și Zdub. În 1988 în ziarul Literatura și arta din Chișinău a apărut primul text cu grafie latină din Basarabia postbelică. Autor-Grigore Vieru.
   În 1994 neo-comuniștii din Partidul Democrat Agrar, ajunși la putere în Moldova, renunță la imnul de stat Deșteaptă-te române și le propune poetului Grigore Vieru și compozitorului Eugen Doga să compună versurile și, respectiv, muzica pentru un nou imn,. Ambii refuză, Grigore Vieru scrie în Literatura și arta următoarele:
   Dreptatea istorică va blestema poeții și compozitorii care vor îndrăzni să ridice mâna asupra Imnului Național Deșteaptă-te, române, cocoțându-se ei în locul strălucirii și necesității lui istorice.
  În 1964 Vieru publică în revista Nistru poemul Legământ, dedicat lui Mihai Eminescu. Poemul începe cu versurile:
    Știu: cândva, la miez de noapte,/ Ori la răsărit de Soare, /Stinge-mi-s-or ochii mie/Tot deasupra cărții Sale. În Grigore Vieru literatura română își regăsește esența continuității poporului, adevărul, dar mai ales, durerea realității. Specificul ei este profund influențat de poezia lui Vieru. Tipaele poeziei noastre tradiționale se înscriu în limitele unor teme stabilite demult de istoria și dezvoltarea neamului: patria, dragostea, mama și iubirea de Dumnezeu, iar poetul le integrează în expresia cea mai originală și pură. Întreaga lui operă impresionează prin uriașa capacitate de cuprindere și percepere a lumii, prin vibrația adâncă a apartenenței la pământul matern.
  Grigore Vieru nu numai că a scris cel mai frumos despre mamă, despre Patrie, despre limba română, despre copilărie, el și-a deschis larg inima pentru cititorii de toate vârstele, aducând lumină și înțelepciune în sufletul lor. Toată opera lui este o carte de învățătură, grație valorilor și adevărului poetic, responsabilității civice pentru fiecare vers scris.
  Ultimul volum pentru copii: ,,Soare, soare, Domn frumos” a apărut în 2008 la Editura ,,Prut Internațional” și lansat în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a XII-a. Nu vom uita uita niciodată bucuria din ochii poetului când discipolii profesoarei Zinaida Panciuc de la Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi” au realizat un adevărat spectacol pe marginea acestui volum. Tot la acest salon poetului i s-a înmânat Premiul ,,Ion Creangă” pentru întreaga activitate de către domnul Marian Lupu, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
   Plecând în ceruri, Grigore Vieru ne-a lăsat un Testament plin de sentimente și dragoste de neam, de Patrie, de mamă, de frate:
      ,,Lângă doină și izvor
        Nu-i ușor să-ți fie dor,
       Nu-i ușor să fii curat
       Pe pământul înstrăinat.
       Vă las dorul cel durut
       Și nădejdea de la Prut.
       V-am crescut, v-am ridicat,
       Mă pot duce,
       Mă pot duce împăcat.”
  El a crescut și educat zeci de generații prin poezia sa.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu